h

Coronacrisis biedt kans om het verschil te maken

1 juli 2020

Coronacrisis biedt kans om het verschil te maken

Foto: SP

Tijdens de behandeling van de kadernota van 2021 in de Provinciale Statenvergadering heeft SP fractievoorzitter Lies van Aelst bepleit in het licht van de coronacrisis dat de Provincie een kans en een plicht heeft om het verschil te maken. Van Aelst: we bevinden ons midden in een crisis waarin we samen het verschil kunnen en moeten maken. Het teruggelopen aantal besmettingen is wellicht van tijdelijke aard, en dan dus ook de versoepelingen voor horeca, werken en reizen. Met of zonder een tweede golf, de impact is gigantisch. Enerzijds in financieel en economisch opzicht voor inwoners en bedrijven. Anderzijds voor natuur en milieu, die eindelijk wat rust kregen en veerkrachtig op bleken te bloeien.’

De SP voorziet dan ook dat de overheid, waaronder de Provincie, het niet makkelijk zal gaan krijgen. Van Aelst: ‘Aan overheden en inwoners nu de moeizame taak: herstellen en repareren wat nodig is, maar ook veranderen wat nu kan en moet.’ Aan de ene kant vinden wij als SP het een noodzaak om oog te hebben voor de financiële en economische situatie van inwoners en bedrijven en hen bij te blijven staan waar nodig, ook als Provincie. Anderzijds moeten we nooit meer terug willen naar de bizarre hoeveelheid die we vlogen, veel meer thuiswerken én daarmee wegen en OV ontlasten en minder nieuw asfalt nodig maken. Van Aelst bepleit: ‘Opkrabbelen hoeft niet 'terug naar het oude' te betekenen, in tegendeel! Dit kan een reset zijn daar waar nodig! De komende tijd zal de SP hier gerichte voorstellen voor gaan doen.’ 

U bent hier