h

De haalbare en betaalbare weg naar een duurzame Provincie

17 juli 2020

De haalbare en betaalbare weg naar een duurzame Provincie

Foto: SP

In de voorjaarsnota van 2020 van de Provincie Zuid-Holland ziet de SP maar weinig terug van de duurzame ambities die het Provinciebestuur zich had voorgenomen toen zij startten. SP fractievoorzitter Lies van Aelst vind dit een gemiste kans. Juist nu is de tijd om het verschil te maken op het gebied van duurzaamheid. Van Aelst: ‘Het stelde ons dan ook echt teleur dat de eerste bezuiniging die we in de voorjaarsnota zagen, op duurzame energie was. In plaats van mensen hun huizen te helpen verduurzamen nu zij meer thuiswerken laten we hen in de kou staan. Dat kan ik echt niet begrijpen.'

Dat is niet het enige probleem dat de SP heeft met het schrappen van duurzaamheidsgelden. Deze crisis maakt dat we als overheid toch al enorme investeringen moeten doen. Van Aelst: ‘Gaan we dat slim doen met elkaar? Gaan we de kansen grijpen nu we toch moeten investeren om dat écht duurzaam en toekomstgericht voor onze inwoners te doen? Of laten we het afweten met alle gevolgen van dien? De SP weet wel wat ze zou kiezen.’ Om dit kracht bij te zetten zal de SP waar mogelijk voorstellen doen op het gebied van klimaatrechtvaardigheid in plaats van het subsidiëren van de KLMs en de Unilevers. Het is tijd voor een haalbare en betaalbare weg naar een duurzame Provincie.

U bent hier