h

Het is tijd om niet alleen bedrijven te verduurzamen, maar ook huizen

13 juli 2020

Het is tijd om niet alleen bedrijven te verduurzamen, maar ook huizen

Foto: SP

Nu mensen steeds meer thuiswerken is het volgens de SP ook voor de Provincie van groot belang om te zorgen dat een ieder in een fijn huis woont en dat die leefomgeving ook duurzaam is. Wat moet er dan precies gebeuren? Investeringen van de provincie in verduurzaming van huizen, in isolatie, zonnepanelen enzovoort, zijn hard nodig en er moet betaalbaar én energiezuinig gebouwd worden. Alleen dan kunnen we slagen maken en iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd bieden. SP fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘De Provincie kan hier, in samenwerking met de gemeenten, een cruciale rol spelen. De provincie kan verduurzaming van huizen subsidiëren en verplichten bij nieuwbouw.’ De SP vindt dat het dan niet alleen bij plannen moet blijven, maar dat de Provincie ook geld en mankracht moet leveren, alleen aanjaagteams zijn niet genoeg.

Waar nu nog te vaak het bouwen van woningen aan de markt en de grote vastgoedmagnaten wordt overgelaten moet de overheid weer leidend worden op het gebied van volkshuisvesting en woningbouw. Van Aelst vervolgd: ‘De belofte dat de markt het voor ons zou gaan oplossen is duidelijk een sprookje gebleken. De aanstaande economische crisis zal dit alleen maar verder bevestigen weten wij als SP. Het is nu meer dan ooit tijd voor een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt.’

U bent hier