h

Dubbelrol Provincie Zuid-Holland bij Regionale energiestrategie (RES)

1 oktober 2020

Dubbelrol Provincie Zuid-Holland bij Regionale energiestrategie (RES)

Foto: SP

Tijdens de bespreking van de Regionale Energiestrategie (RES) vroeg de SP fractie aandacht voor de dubbelrol die de Provincie speelt bij de totstandkoming van de zeven RES’en in Zuid-Holland. De Provincie is zowel aanjager van dit proces als bewaker van de kwaliteit van onze leefomgeving. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een deel van de door de regio’s voorgestelde oplossingen rond de energietransitie niet stroken met het door de Provincie vastgestelde ruimtelijke beleid. Een goed voorbeeld zijn de plaatsing van windturbines in het Groene Hart. Ook als in 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt behoudt de Provincie de taak de kwaliteit van onze leefomgeving te beschermen en bewaken. SP Statenlid Frank Johan Hoogendam: ‘Omdat deze zorgen breed gedragen zijn hebben wij samen met de VVD een motie ingediend die er voor zorgt dat Provinciale Staten tijdig wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die niet in lijn zijn met de Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening. Zo voorkomen we problemen in de toekomst.’

Hoewel het slagen van de Regionale Energiestrategie van belang is om het klimaatakkoord te laten slagen, mag dit niet leiden tot het zomaar aan de kant zetten van de in Provinciale Staten vastgestelde visie op onze leefomgeving. Die integrale aanpak waarborgt namelijk meer dan alleen onze duurzaamheidsopdracht. Voordat plannen die leiden tot belangrijke afwijkingen op de Omgevingsvisie van de Provincie Zuid-Holland kunnen worden uitgevoerd zal Provinciale Staten, via de daarvoor bestemde procedures inclusief inspraak van belanghebbende inwoners, eerst haar Omgevingsvisie moeten aanpassen. Dit betekent ook een terughoudende inzet van het Provinciebestuur als het gaat om het verlenen van ontheffingen.

U bent hier