h

Uitwassen huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland moeten snel opgelost worden!

14 oktober 2020

Uitwassen huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland moeten snel opgelost worden!

Foto: SP

Vandaag dient de SP tezamen met een brede coalitie aan partijen tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie in tegen de uitwassen in de huisvesting van arbeidsmigranten. Zowel de SP als CU/SGP, D66, CDA, GroenLinks, VVD, DENK en de PvdA vinden dat er snel een einde dient te komen aan de mensonterende praktijken rond de huisvesting van arbeidsmigranten, die onlangs aan het licht kwam via de media. SP Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We weten dat er een woningnood is, ook voor arbeidsmigranten. Maar het laten slapen van arbeidsmigranten in tenten en hutjes valt niet uit te leggen en is ook pijnlijk om te zien. Daarom roepen wij er gezamenlijk toe op dat het Provinciebestuur met spoed met alle stakeholders aan tafel gaat zitten om aan deze situatie een einde te maken.’

De uitbuiting van arbeidsmigranten is iets waar de SP al langer overal in Nederland, maar met name ook in Zuid-Holland actie tegen voert. De SP maakt zich ook ernstige zorgen over de constructie waarbij de werkgever ook de huisbaas is. Aan de hierdoor ontstane oneerlijke verhouding tussen arbeidsmigrant en werkgever dient volgens de SP snel een einde te komen. Totdat dit geregeld is moet provinciaal toezicht hierop er voor zorgen dat ernstige misstanden worden voorkomen. De  Provincie heeft hierin ook een verantwoordelijkheid. Daarom dragen wij de Provincie op korte termijn,  samen met betrokken gemeenten en  werkgevers die tegelijkertijd ook huisbaas zijn, in gesprek te gaan. Overigens doet niet elk bedrijf of elke verhuurder het slecht, maar in veel situaties is verbetering noodzakelijk. Van Aelst: ‘Het kaf moet van het koren gescheiden worden. Te vaak zien we onwenselijke situaties waar mensen op elkaar gepropt wonen  in te dure en kleine huisvesting. Een situatie die mede gezien de huidige coronacrisis onwenselijk is en vraagt om een snel en effectief ingrijpen. De SP hoopt dat de media aandacht en de oproep van Provinciale Staten  er voor zorgen dat het Provinciebestuur voortvarend aan de slag gaat en een einde maakt aan de uitwassen rond de huisvesting van arbeidsmigranten.’ De motie is uiteindelijk met een grote meerderheid aangenomen, waar wij als SP erg blij mee zijn.

U bent hier