h

Neem overlast omwonenden Rotterdam Airport serieus!

27 januari 2021

Neem overlast omwonenden Rotterdam Airport serieus!

Foto: SP

Het Zuid-Hollandse provinciebestuur voerde, sinds zij aantrad na de verkiezingen van 2019, nog geen enkel gesprek met de Bewoners tegen vliegtuigoverlast (BTV), dé organisatie die opkomt voor omwonenden die overlast hebben van Rotterdam Airport. SP Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Dit provinciebestuur neemt de omwonenden van deze luchthaven en de overlast die zij ervaren absoluut niet serieus genoeg, dat kan zo niet langer!’

Naar aanleiding van een motie die mede ingediend is door de SP is er gesproken over het instellen van een burgermeetnet door de Provincie Zuid-Holland. De overlast door Rotterdam Airport blijft onverminderd groot en de groeidrang van het vliegveld staat volgens de SP haaks op het belang van omwonenden die al jarenlang klagen over de enorme overlast die het vliegveld veroorzaakt. Het provinciebestuur wil echter geen burgermeetnet instellen vanwege de kosten die daarbij komen kijken en het feit dat zij gelooft in de lobby die de Provincie voert en de gehanteerde rekenmethodes. Van Aelst reageert hier fel op: ‘Afgelopen zomer was er een toename van 3% van het aantal vluchten op vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Omwonenden hebben elk jaar met meer overlast te stellen. Precies om deze reden is een burgermeetnet hard nodig.’ Daarom sprak ook de BTV in tijdens deze vergadering namens de direct omwonenden.

De SP wil dat er verandering komt in hoe het Provinciebestuur omgaat met klachten en het instellen van een burgermeetnet is hier een essentieel onderdeel van. Van Aelst: ‘We zouden goede stappen kunnen zetten om het vertrouwen te herstellen door de rekenmethoden voor geluidsoverlast te toetsen met een burgermeetnet. Daarmee laten we als Provincie zien dat we omwonenden en de overlast serieus nemen. Het is ook niet uit te leggen dat je nu al snel als ‘frequente melder’ wordt gezien terwijl je overlast serieus is, ook daar moeten we wat aan doen, elke melding moet serieus genomen worden én meegeteld in de cijfers.’ De inspreker namens de BTV, dhr Blokhuizen, heeft nog steeds de nodige zorgen. Zij voelen zich gedwongen mee te gaan in een groei van het vliegveld omdat ze anders überhaupt niet mee mogen praten én hebben het niet idee dat ze te maken hebben met een eerlijk speelveld. De SP wil daarom ook dat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt, want het uitzetten van een breed meetnet heeft alleen zin als overtredingen ook consequenties hebben. Het provinciebestuur wilde niet veel toezeggen behalve dat er in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw over het onderwerp gesproken zal worden. Verder laat zij het over aan de Provinciale Staten of zij dit burgermeetnet toch willen instellen.

U bent hier