h

Zorgen over sociale woningbouw in Rotterdam: duidelijkheid gewenst!

8 februari 2021

Zorgen over sociale woningbouw in Rotterdam: duidelijkheid gewenst!

Foto: SP

Naar aanleiding van een aantal discussies in de Rotterdamse gemeenteraad maakt de SP zich zorgen over de bouw van betaalbare woningen in Rotterdam. Het toch al erg lage aantal sociale woningen dat er in Rotterdam gebouwd zou moeten worden, lijkt geenszins gehaald te worden. Hierop heeft de Zuid-Hollandse SP-fractie vragen gesteld aan het Provinciebestuur om duidelijkheid te krijgen over waarom de doelstellingen niet gehaald worden. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: “Het valt niet uit te leggen dat er sinds het aantreden van het huidige college in Rotterdam in juli 2018 pas 305 sociale woningen gebouwd zijn. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en mensen die in Rotterdam betaalbaar willen wonen staan jaren op een wachtlijst, dan is het niet uit te leggen dat je zo treuzelt met de bouw.”

Het college in Rotterdam schermt met de bouw van een aantal woonprojecten waarbij de huren allesbehalve sociaal zijn. Deze worden momenteel echter wel in de officiële cijfers meegeteld. Het gaat hierbij om 881 wooneenheden met huren vanaf 850 euro in de Lee Towers, 34 zorgwooneenheden met huren vanaf 2000 euro in Martha Flora, 560 piepkleine - 25 m2 - wooneenheden met huren plus servicekosten vanaf 830 euro in de Startmotor en 620 eveneens zeer kleine wooneenheden met huren plus servicekosten vanaf 800 euro in Our Domain. De SP vindt dat deze woningen niet onder de sociale noemer kunnen vallen omdat zij niet aan de wettelijk norm voldoen van de maximale huur van 752,33 euro per maand. Van Aelst: “Rotterdam houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, dus vragen we actie van het provinciebestuur. Wij staan als Provincie mede aan de lat om er voor te zorgen dat Zuid-Hollanders betaalbaar kunnen wonen. Het is tijd voor actie van het provinciebestuur."

U bent hier