h

Kaalslag jaagt mensen het OV uit

11 november 2021

Kaalslag jaagt mensen het OV uit

Bij de Zuid-Hollandse begroting betoogde Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Hoe kan het OV een echt alternatief zijn voor de auto, als het een stuk duurder is én je vaak zoveel langer over je reis doet? Om nog maar niet te spreken over de plekken waar je bijna niet kunt komen. En de vraag is dan nog wat we van ons OV over gaan houden na corona, zeker in die gebieden waar het nu al ongelofelijk karig is. 

De najaarsnota licht een tipje van de sluier op van de ongelofelijke kaalslag in het OV 'door Corona'. Is deze kaalslag echt tijdelijk? Of geven we het stimuleren van OV gebruik kennelijk echt permanent op door er voor te zorgen dat het absoluut niet meer als alternatief gezien kan worden? 

In voorgaande begrotingen spraken wij als SP over vervoersarmoede. Vervoersarmoede beperkt mensen in hun bewegingsvrijheid, hun kans op banen, sociale contacten, gebruik van voorzieningen. Het tegengaan van vervoersarmoede gaat uiteindelijk om het stimuleren van mobiliteit waar die nu nog onvoldoende is. We leven in een rijk land. Er wordt heel veld geld gestoken in congestiebestrijding, dus feitelijk in het verhogen van de mobiliteit van mensen die al zeer mobiel zijn. Het probleem van mensen die niks of weinig te kiezen hebben en simpelweg vaak thuis blijven vanwege gebrek aan goed vervoer. Die banen laten lopen, doktersafspraken laten schieten, hun kinderen of kleinkinderen niet of nauwelijks zien.

Mensen met vervoersarmoede krijgen moeilijk een baan, minder (bij)scholing, hebben minder sociale contacten, verschijnen vaak niet op doktersafspraken, krijgen weinig bezoek in het ziekenhuis, herstellen daardoor minder snel van operaties enzovoorts. Het is niet alleen een kwestie van wel of geen auto. Huishoudens met lage inkomens die wel een auto hebben, rijden er vaak weinig in omdat het te duur is of omdat ze geen geld hebben voor reparaties.'

Dat is dan ook waarom de SP in Zuid-Holland vandaag pleitte voor het op peil houden van het OV in plaats van steeds meer buslijnen geheel of gedeeltelijk te schrappen. 

 

Meer weten over vervoersarmoede? Lees onder andere dit artikel. 

Reactie toevoegen

U bent hier