h

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

8 februari 2022

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Foto: DS

Terwijl provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten hard bezig zijn om hun zaken op orde te krijgen rond de invoering van de nieuwe Omgevingswet, lukt het onze overheid maar niet om de onderliggende systemen en procedures op een goede manier aan de praat te krijgen. Opnieuw is de inwerkingtreding van deze wet uitgesteld. Voorlopig tot oktober 2022, maar niemand zal verbaast opkijken als het januari 2023 of nog later wordt. Inmiddels wordt er in de Provincie Zuid-Holland al min of meer gewerkt met de nieuwe Omgevingswet, terwijl we tegelijkertijd ook de huidige wet in leven moeten houden. Komt nog bij dat het Rijk keer op keer aangeeft dat de kosten voor de invoering van de Omgevingswet voor rekening van de Provincie en de gemeenten zullen zijn, en uiteraard nemen die kosten alleen maar toe. De SP fractie in de Staten vraagt zich daarom af, wanneer, in alle redelijkheid, eindelijk wordt aanvaard dat de keizer geen kleren aan heeft en we stoppen met dit geld verslindende, niet functionerende project. Het spreekwoord: “Beter ten halve gekeerd dan ter hele gedwaald” gaat helaas niet meer op, we zitten inmiddels op het laatste deel van dit spreekwoord.

 

Afgelopen week behandelden we in Provinciale Staten de herziening 2021 Omgevingswet, in Zuid-Holland loopt het dus wel. Als SP konden we ons wel vinden in de uitgangspunten die de Provincie hanteert voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Deze bestaat uit de zes B’s:

  • Bouw naar behoefte;
  • Bouw binnen bestaand stads- en dorpsgebied;
  • Bouw georiënteerd op hoogwaardig openbaar vervoer, versterk de langzaam vervoersrelaties;
  • Benut het netwerk van stedelijke centra en knooppunten;
  • Bouw toekomstbestendig; houd rekening met energietransitie, natuurinclusiviteit, klimaatadaptie en een gezonde leefomgeving;
  • Bouw voldoende betaalbare woningen.

Al zouden deze zes  B’s wat ons betreft moeten beginnen met de laatste: “Bouw voldoende betaalbare woningen”. Niet dat hier bewust een bepaalde volgordelijkheid was aangegeven, maar voor de SP is en blijft dit wel het belangrijkste onderdeel van de zes B’s. Goed ook dat er werd voorgesteld dat er bij het bouwen van nieuwe woningen een woningbouwdichtheid van tenminste 45 woningen per hectare wordt gehanteerd, dat voorkomt dat ontwikkelaars en gemeenten kiezen voor de ‘snel rijk’ optie en vrijwel uitsluitend veel te weinig vooral dure woningen bouwen. Natuurlijk begrijpt ook de SP dat dit voor sommige dorpsgebieden lastig te realiseren is. Maar het voorgestelde maatwerk, waarbij gestreefd wordt naar 45 woningen per hectare, mag niet betekenen dat er uitsluitend dure villa’s worden gebouwd aan de dorpsranden

 

Ook als het gaat om de Provinciale beleidslijnen op het gebied van bedrijventerreinen gaat het met de Provincie wat de SP betreft de goede kant uit en kunnen we ons vinden in de drie voorgestelde beleidslijnen:

  • Evenwicht in vraag en aanbod;
  • Beter benutten bestaande bedrijventerreinen;
  • Verduurzamen van bedrijventerreinen.

Wat de SP betreft zou bij deze laatste beleidslijn vooral ook moeten worden ingezet op het energie neutraal maken van bedrijventerreinen. Een goede stap in deze richting is de ‘Pas op de plaats’ als het gaat om grote ruimtevragers, zoals datacenters. De Provincie gaat strenge regels en voorwaarden stellen als het gaat op nieuw vestiging van dit type bedrijven in Zuid-Holland. Wat de SP betreft zou een van de voorwaarden, naast ruimtelijke inpassing, moeten zijn dat deze bedrijven energie neutraal zijn en hun eigen energie opwekken. Waar we vooral voor moeten waken is dat de duurzame energie, die we in Zuid-Holland met bloed, zweet en tranen, geluidsoverlast en slagschaduw hebben gerealiseerd, verdwijnt naar deze energie slurpende bedrijven.  

   

Naast deze onderwerpen hebben we als SP in Provinciale Staten aandacht gevraagd voor het behoud van de Molenbiotoop. Dit betreft de bescherming van historische windmolens en vooral het recht van deze molens op windvang. Zonder wind kunnen deze molens niet draaien en als de molens niet draaien gaan ze stuk. Stilstaan is geen optie! Toch wordt er keer op keer getornd aan deze rechten en dreigen veel, vooral molens in de steden het af te leggen tegen geplande hoogbouw.

 

Uiteindelijk kwam, voor de zoveelste keer de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn aan de orde in Provinciale Staten. Al vele jaren wordt keer op keer een poging gewaagd deze prachtige polder vol te bouwen. En iedere keer wordt de druk verder opgevoerd. Dat is ook niet gek want inmiddels is 95% van deze polder is in handen van bouwfondsen, projectontwikkelaars en andere grondspeculanten. Mocht de Provincie besluiten dat de Gnephoek bebouwd mag worden, zullen deze ondernemers hoofdprijs vragen. Veel ruimte voor sociale woningbouw of betaalbare starterswoningen zal er daardoor niet zijn in de Gnephoek. Daar komt nog bij dat andere polders in de gemeente Alphen niet of nauwelijks zijn onderzocht en al snel geschrapt uit eerdere plannen. Dit terwijl deze polders particulier eigendom, niet in handen van speculanten en dus veel goedkoper zijn. Ook In de dorpen rond deze gemeente is er behoefte aan betaalbare woningen en er zijn in de Oude Rijnzone voldoende kleinere gebieden waar woningbouw mogelijk is. De SP heeft dan ook nadrukkelijk aangegeven dat wat de SP betreft deze prachtige polder niet mag worden opgeofferd voor de winsten van speculanten.

Reactie toevoegen

U bent hier