h

Natura 2000 gebieden in 2022

11 mei 2022

Natura 2000 gebieden in 2022

Foto: Frank Johan Hoogendam

Met een stevige vertegenwoordiging van de Statenleden uit Zuid-Holland trokken we vandaag op de fiets het Natura 2000 gebied Berkheide, naast Meijendel, in. Hetgeen een stevige uitdaging betekende voor de delegatie van de SP fractie, die na een week griep behoorlijk wat moeite had met de glooiing van de duinen en de straffe tegenwind op de terugweg.

 

De Berkheide is een van Europa’s uniekste natuurgebieden. Dit laatste komt vooral omdat het ook vrijwel het enige gebied is waar de verschillende duinhabitatten voorkomen. Niet te min is het een prachtig gebied, wat op bewonderenswaardige wijze wordt beheerd door voornamelijk Staatsbosbeheer. Een gebied ook wat onder grote druk staat en van alle kanten wordt bedreigd. Van invasieve exoten als Japanse duizendknoop, tot de enorme belasting van de natuur door de na Corona enorm toegenomen recreatiedruk. Dit alles nog even los van de stikstofdepositie problematiek.

Dit laatste, de stikstofdepositie, kan in dit deel van onze provincie maar moeilijk bij de bron worden aangepakt. Immers er zijn in dit deel van de provincie maar weinig piekbelasters als het gaat om stikstof. De belangrijkste daarvan zijn de steden en de inwoners daarvan, maar een groot deel van de stikstof die neerkomt in dit gebied komt van zee, voor een deel door de intensieve zeescheepvaart. Hoewel ook bollentelers een bijdrage leveren aan de stikstofdepositie is dit erg afhankelijk van de geteelde soort, neemt niet weg dat daar mogelijk een, hoewel beperkt, deel van een oplossing te vinden zou kunnen zijn. Gecombineerd met het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zouden we daar twee vliegen in een klap kunnen slaan (bij wijze van spreken dan, wat anders hebben we weer een probleem met de biodiversiteit). Een andere grote veroorzaker van foute stikstof (Foute stikstof is NOx (stikstofoxyden) en NH3 (Ammoniak) en goede stikstof is N2 (Luchtstikstof)) is het verkeer en in mindere mate de luchtvaart.

Voorlopig blijft het op alle fronten helaas dweilen met de kraan open. Met twee bevoegde opsporingsambtenaren (Boa’s), er zijn er vier, maar die wisselen elkaar af, is het zo goed als onmogelijk om de tienduizenden bezoekers ieder weekeinde, op een gebied van 1700 hectare goed in de gaten te houden en te voorkomen dat deze ‘natuurliefhebbers’ voor de natuur ongewenste initiatieven nemen. Naast de Boa’s zijn er nog ruim twintig terreinbeheerders actief en gewikkeld in een zware strijd tegen Japanse duizendknoop en andere ongewenste via tuincentra uitgezette planten. En daar komt dan nog de uitzichtloze strijd tegen stikstof bij. Tegen hoge kosten worden delen van het gebied afgeplagd. Wat betekent dat een laag van ongeveer 10 cm wordt afgegraven en afgevoerd, zonder dat overigens duidelijk is wat er met deze grond en de stikstof daarin gebeurd. Het kan dus goed zijn dat het opnieuw op plaatsen terecht komt waar we het niet willen hebben. Eenmaal afgeplagd is de bodem na een paar jaar weer op orde, en na nog een paar jaar nieuwe stikstof depositie, kun je opnieuw beginnen.

We zullen dus echt iets moeten bedenken om de bron van de stikstof in dit gebied aan te pakken. Dat zal niet eenvoudig zijn en offers vragen van alle betrokken bronbelasters. Dus minder verkeer en eenrichtingsverkeer op de snelweg, meer openbaar vervoer, minder vliegen en niet over het duingebied, minder vee, minder bollen en meer geld voor onderhoud en beheer…

Reactie toevoegen

U bent hier