h

Waterschappen een stapje democratischer!

15 juni 2022

Waterschappen een stapje democratischer!

Vandaag besloten provinciale volksvertegenwoordigers dat het aantal zetels in Zuid-Hollandse waterschappen waar inwoners voor mogen stemmen met 2 stijgt. Op dit moment zijn er namelijk 9 'geborgde' zetels, waar niet voor gestemd mag worden, dat worden er 7.  Samen met PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50Plus, PVV en JA21 dienden wij dit voorstel in om de Zuid-Hollandse waterschappen democratischer te maken.

 

Waterschappen nemen grote en belangrijke besluiten die voor alle inwoners van belang zijn, met het systeem van geborgde zetels mag een kleine groep van boeren en bedrijven meer meepraten en beslissen dan andere inwoners. Het is namelijk zo op dit moment 9 zetels nog voor de verkiezingen naar boeren, bedrijven en 1 naar natuurorganisaties gaan. Provinciale Staten hebben nu besloten dat dit naar het wettelijk minimum van 7 zetels gaat. 

 

Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'De laatste jaren is in waterschappen besloten de kwijtschelding voor inwoners af te schaffen en zijn de lasten flink gestegen. Wat er in waterschappen besloten wordt raakt alle Zuid-Hollandse inwoners. Daarom is het een gekke en wat de SP betreft onwenselijke situatie dat sommige mensen dubbel stemrecht en dubbel invloed hebben op zaken die al onze inwoners raken. Provinciaal konden we het aantal geborgde zetels terugbrengen van 9 naar 7, landelijk hopen we het helemaal af te schaffen. 

Reactie toevoegen

U bent hier