h

Motie voor een rechtvaardig stikstofbeleid aangenomen

8 juli 2022

Motie voor een rechtvaardig stikstofbeleid aangenomen

Foto: SP

Afgelopen woensdag werd, na een stevig stikstof debat in Provinciale Staten, een motie van de SP, om door te gaan met een rechtvaardig stikstofbeleid, met een grote meerderheid aangenomen. Door te gaan met? Ja, want de Provincie Zuid-Holland zet zich al sinds de uitspraak van de Raad voor Staten, die een streep zette door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), actief in om het stikstof probleem gebiedsgericht aan te pakken. Dat betekent niet dat we het door deze regering gestelde doel om de stikstof uitstoot drastisch te reduceren naast ons neerleggen. Zeker niet, maar wel dat we deze reductie via een eigen noodzakelijke en ambitieuze integrale aanpak gaan realiseren. Deze Zuid-Hollandse aanpak rond stikstofreductie en natuurverbetering ontwikkelen we door naar een aanpak in alle sectoren waarbinnen de sectoren landbouw, industrie, transport en luchtvaart voor hun eerlijke deel gaan bijdragen aan de reductie van de stikstof uitstoot. Daarnaast bieden we met regionaal maatwerk, waarbij het uitgangspunt is dat de grootste vervuilers het meeste reduceren, ruimte en zekerheid voor alle betrokkenen. Ook gaan we door met het actief ondersteunen van boeren door samen met de sector nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor duurzame, biologische en extensievere vormen van landbouw. Waarbij we zeker ook kijken naar een eerlijke beloning voor natuur- en landschapsbeheer uitgevoerd door onze boeren.

 

Wat de SP betreft gaan we keihard aan de slag om de enorme overlast van stikstof in onze natuurgebieden te stoppen. Dat kan helaas niet zonder een significante verkleining van onze veestapel. En ja, dat heeft vergaande consequenties voor onze boeren. Consequenties waar we de boeren niet alleen voor op mogen laten draaien. Immers, de problemen met stikstof (en andere stoffen) die we nu hebben komen voort uit verkeerd gemaakte keuzes in het verleden. Een eerste vereiste om te kunnen komen tot een begin van een oplossing kan wat de SP betreft alleen worden bereikt als partijen eerlijk zijn over de gevolgen van te veel stikstof in onze natuur en alle bronnen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Een tweede vereiste is dat sectoren hun eigen bijdrage aan het stikstof probleem erkennen en stoppen met het wijzen naar andere sectoren, het buitenland en de zee, maar in plaats daarvan werken aan een oplossing binnen hun eigen sector. Ook  het erkennen dat onze boeren, door de productie van voedsel en het beheer van onze leefomgeving, een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving is een vereiste in de zoektocht naar een oplossing voor het stikstof probleem. Wat de SP betreft neemt onze Provincie haar verantwoordelijkheid en gaat zij door op haar eigen weg.  Laten we samen met de sector zorgen voor een breed pakket aan maatwerk oplossingen. De natuur en het terugdringen van de stikstof depositie behoord daarbij centraal te staan. Maar wel waarbij we, zonder instrumenten als onteigening uit te sluiten, keer op keer zoeken naar de meest optimale en wenselijke oplossing voor de betrokken boeren.  Net als veel andere partijen is ook de SP geen voorstander van het onteigenen van boeren. Toch willen en kunnen we dit instrument niet op voorhand uitsluiten. Naast dat onteigening in sommige gevallen onvermijdelijk kan blijken, biedt het ook de mogelijkheid om boeren, bovenop een uitkoopregeling, ook een schadeloosstelling aan te bieden. Zonder het instrument van onteigening mag dit niet.

Reactie toevoegen

U bent hier