h

Chemours: Genoeg is genoeg!

27 september 2022

Chemours: Genoeg is genoeg!

Chemours Dordrecht dient wat de SP betreft per direct haar productie te staken en haar deuren te sluiten. De afgelopen week maakte het programma Zembla bekend dat het PFAS afval inmiddels is doorgedrongen tot de moedermelk van vrouwen in de omgeving van dit bedrijf. Daarnaast is het afvalverwerkende bedrijf in Antwerpen, dat het PFAS afval onder hoge temperatuur verbrand, verantwoordelijk is voor een enorme PFAS vervuiling van lucht en water ten noordwesten van Antwerpen, zeg maar Zeeland. Statenlid Frank Johan Hoogendam: 'Wat ons betreft is de maat vol en wordt dit bedrijf gesloten. Uiteraard met een goed sociaal plan voor de betrokken werknemers, niet zijnde aandeelhouders. Eventuele schadeclaims die hier uit voortvloeien worden verrekend met de enorme schade die Chemours de afgelopen jaren aan mens en milieu heeft toegebracht.'

 

Het wordt hoog tijd dat de provincie en het Rijk eindelijk doen wat ze al jaren geleden hadden moeten doen, namelijk het beschermen van haar inwoners tegen multinationals die uitsluitend uit zijn op winstbejag ongeacht de schade aan mens en milieu. De lijst is lang en begon al in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Toen bedacht men het ernstig schadelijke idee om lood aan benzine toe te voegen. Niet omdat er geen gezond alternatief was, alcohol was net zo effectief en (in benzine) zeker niet schadelijk, maar omdat er aan dat alternatief niets te verdienen was. Uiteindelijke heeft het zestig jaar geduurd voordat, voor wat betreft het westen, lood uit benzine verdween. Een ander voorbeeld is asbest, waarvan al in de dertiger jaren bekend was dat het zeer schadelijk was voor de gezondheid van mens en dier. Dankzij de inspanningen van onze Remi Poppe kwam er in Nederland na weer zestig jaar eindelijk een gedeeltelijk verbod. Nog steeds zitten veel van onze huizen en bedrijven vol met het kankerverwekkend asbest. Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen, denk aan drijfgassen als CFK’s in spuitbussen en koelkasten, die jaren lang onze ozonlaag hebben aangetast.

 

We zijn in het verleden veel te gemakkelijk geweest met het geven van milieuvergunningen en het toestaan van ernstige vervuilingen overal in ons land en onze provincie. Alleen al in Zuid-Holland is de provincie tot 2040 bezig om oude ernstig vervuilde stortplaatsen op te ruimen of zodanig af te dekken dat geen verdere schade aan het milieu kan ontstaan. Het ergste is dat er stortplaatsen bij zijn, die zo vervuild zijn, dat er geen bedrijf te vinden is die het kan of wil opruimen. Helaas is de regel dat de vervuiler betaald op deze locaties niet van toepassing, dit zijn allemaal locaties van voor deze regelgeving. De kosten voor het opruimen van deze locaties zijn geheel voor rekening van de belastingbetaler. Dit geldt ook voor de vervuiling die op basis van de huidige milieuvergunningen zijn toegestaan. Alle problemen die met deze vergunde vervuiling ontstaan zijn eveneens voor rekening van de belastingbetaler.

 

Dit moet wat de SP betreft stoppen. Wat ons betreft komt in alle milieuvergunningen te staan dat er, bij het productieproces of het transport en de verwerking van afvalstoffen voortkomend uit dit proces, geen enkele schadelijke of mogelijk schadelijke stof in het milieu terecht mag komen. Ook het eindproduct dient op geen enkel moment in haar levensduur een belasting te vormen voor het milieu. Economisch betekent dit dat bedrijven als Chemours of moeten stoppen, of hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun bedrijfswinst (zo’n 1 miljard wereldwijd en in Nederland ongeveer 100 miljoen) inzetten om een duurzaam product te maken, zonder schade toe te brengen aan de gezondheid van mensen op kosten van deze mensen.     

 

Reactie toevoegen

U bent hier