h

SP: beëindig vriendschapsbanden China

15 december 2022

SP: beëindig vriendschapsbanden China

In de Statenvergadering van 14 december heeft de SP er opnieuw voor gepleit de vriendschapsbanden met de Chinese Provincie Hebei en het stadsdeel Shanghai Pudong geheel te beëindigen. Aanleiding zijn de jarenlange schendingen van de mensenrechten in China, de aanslagen op het klimaat en de diefstal van kennis en technologie door het land. In plaats van deze dubieuze vriendschap zou de Provincie in moeten zetten op het terug naar Nederland halen van cruciale productie en het beschermen van onze kennis. Daarnaast zou een vriendschapsband met een land dat we echt zouden kunnen helpen, zoals Oekraïne, veel beter passen. Een motie om de banden met China te verbreken haalde het echter (nog) niet.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst diende de motie samen met de Partij voor de Dieren in: “Het Provinciebestuur zegt nota bene zelf dat het opzeggen van de banden grote symbolische waarde zou hebben. Toch houdt men eraan vast, vanwege de economische meerwaarde die het zou opleveren. Onbegrijpelijk.”

Andere Provincies (Utrecht, Noord-Holland) hebben de knoop al wel doorgehakt en stoppen met de aangegane vriendschapsbanden met Chinese Provincies. Van Aelst: “In Utrecht werd een Statenvoorstel om te stoppen zelfs unaniem aangenomen, van SP tot VVD. Hier moeten we het doen met de toezegging ook over mensenrechten te gaan praten. Dat gaat niet helpen en bovendien zijn er veel meer redenen om de deur dicht te trekken. De kritiek op China is niet van recente datum, en tot nu toe haalden gesprekken weinig uit. Het is overmoedig van het provinciebestuur om te denken dat hun gesprekken over mensenrechten China ineens tot inkeer zouden brengen. Uiteraard gaan we als SP gewoon door met onze kritiek op deze vriendschap. We zien de steun voor ons pleidooi gelukkig ook toenemen.”

Lees hier het betoog van Lies van Aelst
Klik hier voor de ingediende motie
Klik hier voor onze eerdere publicaties op dit dossier

Reactie toevoegen

U bent hier