h

SP in het Zuid-Hollandse duidingsdebat

29 maart 2023

SP in het Zuid-Hollandse duidingsdebat

Vandaag zijn Frank-Johan Hoogendam en Lies van Aelst geïnstalleerd in de Staten van Zuid-Holland. Daar was direct ook een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag. Dit is wat Lies zei:

Allereerst natuurlijk gefeliciteerd aan de winnaars en nieuwkomers en iedereen veel succes gewenst! En heel hartelijk dank aan al die kiezers die op de SP stemden. Frank-Johan en ik gaan hard ons best doen het waar te maken de komende 4 jaar.

 

Wij zien vanuit de SP de komende jaren, met deze uitslag, kansen in het terugbrengen van voorzieningen in wijken en dorpen. Want, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving constateerden over het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren dat de randen van ons land een stuk minder investeringen kregen dan de randstad. De leefbaarheid van de randen van ons land holden achteruit en de overheid werd steeds minder zichtbaar, dat gaat zelfs ten koste van de gezondheid van de inwoners van deze gebieden. Maar, over de focus op drukbevolkte gebieden en minder op dorp en kern kun je zeggen over onze provincie. Buslijnen die massaal verdwenen zijn in dorpen en kernen, een veer tussen Maassluis en Rozenburg die onvoldoende prioriteit kreeg, verdwenen bibliotheken, postkantoren, bankgebouwen en met het verdwijnen van de overheid en voorzieningen verdween ook het vertrouwen dat de overheid er voor iedereen is. Dat de provincie er ook voor dorpen, kernen en wijken is.

 

De SP ziet de komende jaren kansen om er weer voor mensen te zijn, zichtbaar te zijn en inwoners hierbij zeggenschap te geven. Bijvoorbeeld in de energievoorziening en in hun openbaar vervoer.

 

En de uitdagingen zijn ook echt groot. Op het in stand houden van onze natuur, het beperken van de stikstofuitstoot (laten we in ieder geval gewoon beginnen, in plaats van stil te staan terwijl we onderhandelen. Dat verwachten mensen ook van ons), op het écht aanpakken van klimaatverandering (waar inwoners op diverse plekken inmiddels zelfs een gang voor naar de rechter maken om van de overheid te vragen de verantwoordelijkheid te nemen) het wegvagen van energiearmoede, het versterken van ons Openbaar vervoer, zorgen voor voldoende woningen, het stoppen van giftige uitstoot die de industrie doet ten koste van iedereens gezondheid én het nemen van de maatregelen die nodig zijn om bodemdaling tegen te gaan.

 

Uitdagingen die we met elkaar moeten oppakken, die over partijgrenzen zouden moeten gaan en waar onze onderlinge discussies ondergeschikt zouden moeten zijn aan de uiteindelijke resultaten. Ondergeschikt aan het algemene belang.

Reactie toevoegen

U bent hier