h

Vragen bijna voltallige oppositie over nieuwe Provinciale belasting

14 november 2023

Vragen bijna voltallige oppositie over nieuwe Provinciale belasting

Foto: SP

De bijna voltallige oppositie staat onder schriftelijke vragen van de SP over de komende herziening van de Provinciale belastingen. Aanleiding daarvoor is de absurde reactie van het provinciebestuur tijdens de bespreking van de begroting 2024 op 8 november, toen de SP wilde weten hoe het daar mee staat en vroeg hoe we gaan voorkomen dat inwoners hier een groot nadeel van gaan krijgen.

Tijdens de bespreking van de begroting 2024 deed de Gedeputeerde of zij water zag branden, toen SP-fractievoorzitter Lies van Aelst een vraag stelde over de door het Rijk aangekondigde afschaffing van de opcenten van de provincie op de motorrijtuigenbelasting. Dit terwijl dat toch echt gaat gebeuren. “Wat een onzalig voorstel van de SP om de Motorrijtuigenbelasting af te schaffen", waren haar woorden. Van Aelst: “Alsof er geen brief van het Rijk is geweest. Alsof de Staten geen technische briefing hebben gehad over deze ontwikkeling. De herziening van de Provinciale belastingen is ingrijpend en kan mogelijk stevige effecten hebben op de bestaanszekerheid van de inwoners. Dan maar via schriftelijke vragen en dan is het een krachtig signaal dat de hele oppositie ze heeft ondertekend om opheldering te krijgen over de onduidelijkheid die het college creëerde.”

Van Aelst riep het college op om mensen die geen auto hebben niet onevenredig te benadelen in de vorm van een nieuwe, vervangende belasting. De SP diende een motie in om via een pakket maatregelen de bestaanszekerheid te verbeteren, maar dat voorstel kreeg helaas geen meerderheid. De gehele coalitie stemde tegen het verwerken van bestaanszekerheid in provinciaal beleid.

Lees hier de vragen van de bijna voltallige oppositie.

Reactie toevoegen

U bent hier