h

Vergeet Tranendal niet

8 december 2023

Vergeet Tranendal niet

Een uitbreiding van het openbaar vervoer in de regio Leiden Katwijk is van groot belang. Ook de komst van een aparte busbaan is belangrijk voor de doorstroming van die buslijnen. Ook is het in deze al drukbevolkte regio belangrijk dat de nieuw te bouwen woningbouw locatie Valkenhorst voorzien wordt van een goed HOV netwerk. (Hoogwaardig openbaar vervoer)

Maar wie verder kijkt dan enkel de voordelen ontkomt er niet aan te zien dat de wijk Tranendal in Katwijk de grootste nadelen hiervan ondervind. Deze wijk krijgt al te maken met een enorme hoeveelheid extra auto’s als de Rijnlandroute straks open is voor verkeer. Meer dan 61.000 verkeersbewegingen komen er dan per dag langs hun wijk. Dat is ter vergelijking meer dan per dag over de Rijksweg A44 komen. 

De komst van een extra busbaan zal er voor zorgen dat deze wijk nog verder wordt geïsoleerd en de nu al slechte ontsluiting wordt nog slechter. Harre van der Nat (SP) ‘De Provincie biedt enkel een geluidsscherm terwijl dat lang niet genoeg is. Een integraal onderzoek naar verkeersstromen en ontsluitingen en herinrichting van kruispunten is nodig’ Daarvoor pleitte de SP ook tijdens de behandeling van het HOV netwerk in de commissie van woensdag 6 december. 

Ook stak het de SP dat contracten met aanbieders van de nieuwe buslijnen, ontwikkelaars van de nieuwe woninglocatie Valkenhorst en bouwbedrijven van een nieuw bedrijventerrein al eerder ondertekend waren dan de behandeling in de Staten plaats had gevonden. Een omgekeerde volgorde volgens van der Nat. Nu zit er zoveel druk op deze ondertekende contracten dat men geen tijd meer wil maken voor de gevolgen van deze infrastructurele keuzes op langere termijn.

Reactie toevoegen

U bent hier