h

SP: nu stappen zetten voor Provinciaal OV-bedrijf

13 maart 2024

SP: nu stappen zetten voor Provinciaal OV-bedrijf

Foto: Frank Johan Hoogendam

Initiatiefwet Tweede Kamer voor OV in overheidshanden

Wat de SP al sinds jaar en dag zegt, wordt waarschijnlijk werkelijkheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel van PvdA/GL en NSC om Provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen OV-bedrijf op te richten. SP-Statenlid Iris van de Kolk is zeer blij met dit initiatief en zal in de eerstvolgende Statenvergadering met een motie komen om er vaart achter te zetten.

Van de Kolk: “Wat van belang is voor iedereen mag niet aan de markt worden overgelaten. Het OV is zo’n basisvoorziening, maar die is in de afgelopen decennia steeds verder uitgekleed, omdat commerciële buitenlandse bedrijven er winst op willen maken. Als SP hebben we consequent gepleit voor een eigen Provinciaal OV-bedrijf. Nu die mogelijkheid in Den Haag werkelijkheid lijkt te worden moeten we er in Zuid-Holland alvast mee aan de slag.”

De SP bereidt een voorstel voor om vaart te zetten achter de realisatie van een Provinciaal OV-bedrijf en zal dat indienen in de eerstkomende Statenvergadering op 3 april.

“Ik hoop en verwacht dat de partijen die in Den Haag het voorstel steunen ook hier mee zullen doen. Iedereen in de Provincie moet makkelijk en goedkoop – het liefst gratis - gebruik kunnen maken van het OV. Aan de slag dus!”, aldus van de Kolk.

Reactie toevoegen

U bent hier