h

SP: Stop met de handelsrelatie met China

12 april 2024

SP: Stop met de handelsrelatie met China

Foto: Wikipedia

Een terugkomend fenomeen in de Provincie Zuid-Holland is het bespreken van de innige band met China en in het bijzonder de provincie Hebei. Op 10 april was het weer zover, toen in de Statencommissie ‘Externe Relaties’ de bespreking op de agenda stond van een brief waarin een nieuwe handelsmissie wordt aangekondigd. SP-fractievertegenwoordiger Harre van der Nat was duidelijk: stoppen ermee. Lees hieronder Harre’s inbreng.

Nadat er zowel vanuit diverse fracties als uit de samenleving jarenlange kritiek is geuit op deze handelsrelatie legt Gedeputeerde Staten nu aan de Commissie voor dat ze haar inzet wat wil bijsturen.

Maar waar past die iets mildere houding in het programma van de aangekondigde road show door Hebei en Shandong op 25-28 mei aanstaande onder leiding van CDA gedeputeerde Stolk in dat nieuwe beleid? Alles op alles wordt gezet voor een proactieve houding naar het bedrijfsleven, handelsbevordering en economische groei. Net alsof er geen ander land te vinden om een handelsrelatie op te bouwen die de mensenrechten en persvrijheid wel respecteert? 

Het is tijd dat de oogkleppen en fluwelen handschoentjes af gaan. Het Provinciale bestuur is nu een lakei in handen van het bedrijfsleven. Vooral de grote jongens uit de land- en tuinbouwsector willen dat deze handelsrelatie blijft voortbestaan. Het winstbejag van deze sector weegt niet op tegen het negeren van de vele misstanden.

Hoe kan je jezelf als Provinciaal bestuur nog serieus nemen als je inzet blijft tonen om betrekkingen aan te gaan met een land waarbij het strafbaar is om je vrij te kunnen uiten, te kunnen zijn wie je bent, waarbij je geblokt wordt op je eigen social media als je de woorden, 1984, oneens, achteruitrijden of schaamteloos gebruikt? Je bang moet zijn om als christen vervolgt te moeten worden?

Waarom gaat U hier niet mee stoppen?

Reactie toevoegen

U bent hier