h

Vragen SP over radiostilte rond vergunningaanvraag gasboringen Papekop

7 april 2024

Vragen SP over radiostilte rond vergunningaanvraag gasboringen Papekop

Foto: SP

Na een jarenlange radiostilte doet energiebedrijf Vermillion een nieuwe poging om te komen tot gaswinning bij Papekop. Het heeft daartoe een vergunningaanvraag gedaan bij het Rijk. Zeer tegen de zin van vele omwonenden, maar ook de betrokken gemeenten, de Provincie Utrecht en – naar verluidt – de Provincie Zuid-Holland zijn tegen. Maar vanuit het Zuid-Hollandse Provinciebestuur is er tot nu toe ook radiostilte daarover. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen. SP-Statenlid Iris van de Kolk diende ze in.

“In 2017 hebben de Staten, maar ook de betrokken gemeenten en Provincies Utrecht en Zuid-Holland, zich duidelijk uitgesproken tegen de gaswinning. Het is riskant, maar gaat ook lijnrecht in tegen het streven om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Dat er nu weer een poging wordt gedaan om die gaswinning door te drukken kan wat de SP betreft echt niet”, zegt van de Kolk.

Bijzonder in dit gebeuren is dat er blijkbaar al een overleg is geweest tussen de betrokken gemeenten, de Provincies en het Rijk, waarin ook Zuid-Holland zich opnieuw tegen de ontwikkeling van het gasveld zou hebben gekeerd. Van de Kolk: “De Utrechtse Gedeputeerde Bakker heeft op 8 maart al een memo hierover gestuurd naar Provinciale Staten waarin hij dat schrijft. Waarom laat ons eigen Provinciebestuur niets van zich horen over deze kwestie, waarvan men toch weet dat het gevoelig ligt? Wat ons betreft hoort dit gewoon bij de actieve informatieplicht van het college. We willen dat de Gedeputeerde die alsnog nakomt, maar ons ook proactief over de verdere ontwikkelingen informeert.”

Lees hier de vragen van de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier