h

SP: Raadpleeg inwoners Boskoop over oplossing verkeersinfarct

22 mei 2024

SP: Raadpleeg inwoners Boskoop over oplossing verkeersinfarct

De SP wil dat de inwoners van Boskoop mee kunnen praten over een eventuele tweede oeververbinding. In de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van 22 mei pleitte SP-Statenlid Iris van de Kolk voor een huis-aan-huisenquête onder de Boskopers over dit vraagstuk tijdens de bespreking van de afronding van het project Beter Bereikbaar Gouwe, waar een tweede oeververbinding onderdeel van uitmaakt. Gedeputeerde Zevenbergen zegde toe dit bij de gemeente aan te kaarten en sprak de hoop uit dat Alphen goed meeluistert.

Al jaren loopt er een discussie over de vraag wat de beste oplossing is voor de verkeersoverlast in Boskoop. Van de Kolk: ”Welke maatregel je ook kiest, zorg er dan in ieder geval voor dat die toekomstbestendig is en lucht geeft aan de inwoners.”

De SP heeft altijd gepleit voor een tweede oeververbinding, waarbij de natuur in het Bentwoud wordt gespaard. “Dat kan een aquaduct zijn, zoals we eerder hebben geopperd, maar we vinden het van het grootste belang dat de inwoners van Boskoop hier een belangrijke stem in krijgen. Een huis-aan-huisenquête zou daarvoor een geschikt middel zijn, denken we. Zo weet je hoe de gewone Boskoper erover denkt ook al zullen er altijd mensen zijn die het oneens zullen zijn met een uiteindelijke oplossing. Dat is onvermijdelijk bij een ingrijpend project als een tweede oeververbinding.”

Gedeputeerde Zevenbergen stond daar niet onwelwillend tegenover en zegde toe dit idee bij de gemeente aan te kaarten. Wellicht komt er vanuit diverse Statenfracties ook nog een voorstel om met een goede totaaloplossing te komen voor Boskoop en Hazerswoude. “De SP denkt daar natuurlijk graag aan mee. Zowel Alphen als de Provincie zullen over de spreekwoordelijke brug moeten komen”, aldus van de Kolk.

Reactie toevoegen

U bent hier