h

Enquete Rijnsaterwoude

4 april 2004

Enquete Rijnsaterwoude

Uit de gisteren gehouden enquete onder 65 huishoudens in Rijnsaterwoude blijkt dat het dorp een echte oplossing wenst voor het wegvallen van de bus. De belbus werkt niet, lijn 197 moet terug, vinden de meeste mensen.

Op zaterdag 3 april hebben enquêteurs van de SP bij 87 huishoudens in Rijnsaterwoude aangebeld.
7 huishoudens wilden of konden niet meewerken, bij 15 huizen was niemand thuis en 65 mensen hebben de vragen beantwoordt.

In de bijlage het totale verslag van de enquête: ´De bus is Rijnsaterwoude ontstolen´

Conclusies

De SP Statenfractie adviseert om een echte oplossing te zoeken, en daarmee niet te lang te wachten.

Er moet een breed gedragen oplossing komen voor openbaar vervoer
Tot die oplossing gevonden is moeten er 2 sterhaltes in het dorp komen, waardoor men met minder hoge kosten geconfronteerd wordt bij het doen van boodschappen en dergelijke.

De door bewoners aangedragen oplossingen moeten uitgezocht worden.

Er moet inzicht komen in de termijn waarop een oplossing gevonden kan worden.

U bent hier