h

SP: Meer inzet op jeugdzorg, de eigen organisatie, betaalbare woningen en leefbaarheid voor kleine kernen in meerjarenbegroting.

27 juni 2008

SP: Meer inzet op jeugdzorg, de eigen organisatie, betaalbare woningen en leefbaarheid voor kleine kernen in meerjarenbegroting.

Afgelopen woensdag hielden Provinciale Staten algemene beschouwingen over de kaders voor de meerjarenbegroting tot 2012. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen had andere verplichtingen en dus werd hij vervangen door Eva de Bakker. Lees hier de volledige bijdrage van de SP. Ten eerste vroeg de SP meer inzet in de jeugdzorg. De wachtlijsten die nog altijd bestaan, de bureaucratie, kinderen die interecht in een jeugdgevangenis zitten, loverboys en hun slachtoffers, zijn slechts enkel voorbeelden van maatschappelijke problemen die de SP signaleert. Kijk voor meer informatie over de inzet op jeugdzorg hier.

Ten tweede vestigde de SP de aandacht op de eigen provinciale organisatie. De OR heeft immers het vertrouwen opgezegd in het provinciebestuur, er is veel onrust onder de medewerkers en er zijn veel vacatures. “Wij kunnen hier wel voorstellen aannemen, maar als er geen medewerkers zijn om het goed uit te voeren dan heeft het geen zin,” aldus Eva de Bakker. “Daar komt bij dat Gedeputeerde Staten maar liefst 300 fte willen bezuinigen. Ik ben benieuwd hoe ze dat willen doen, zonder dat goede ambtenaren zullen vertrekken en het beleid waar een meerderheid voor kiest er niet onder lijdt.”

De SP vond GroenLinks en de VVD aan haar zijde. De fractievoorzitters van PvdA en CDA weigerden echter om erover te praten en gaven op geen enkele vraag antwoord. Wel werd een motie aangenomen om een bestuurskrachtmeting naar de eigen organisatie uit te voeren, waarover in 2009 zal worden gerapporteerd. “De provincie verwacht van gemeenten in Zuid-Holland om regelmatig bestuurskrachtmetingen uit te voeren. Het minste wat we dan kunnen doen is naar onszelf kijken en ook een meting doen naar onze eigen bestuurskracht,” zei De Bakker over de VVD-motie waar de SP mee instemde.

De SP kreeg op geen enkele vraag die zij stelde een antwoord van Gedeputeerde Staten (GS). Eerder die dag had de SP een motie van afkeuren ingediend wat betreft het beleid en de informatievoorziening over de RijnGouweLijn.
“Het zal wel een sneer van Gedeputeerde Staten zijn om de SP zo te negeren,” zei De Bakker in het debat. “Nu kan mijn fractie dat wel hebben, maar we willen wel serieus genomen worden in de maatschappelijke problemen die we signaleren. Daar waar GS de mond vol hebben over beeldvorming van de provincie, vraagt mijn fractie zich af welk beeld zij op wil roepen met deze vertoning.”

Een groot deel van het debat betrof namelijk gesteggel tussen de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP. “Het loopt overduidelijk niet op rolletjes in de coalitie en politieke machtspelletjes worden uitgevochten over de inhoud van het beleid,” zegt De Bakker over het debat. Gedeputeerde Staten werden ondermeer vergeleken met een voetbalelftal waarin er niet goed wordt samengespeeld en met een roedel teckels, die aangelijnd zou moeten worden.

Gedeputeerde Staten moesten in de tweede termijn inbinden van de Staten. Gedeputeerde Van Heijningen (VVD) zei: “We willen de kritische kantekeningen die zijn geplaatst niet bestrijden. Het klopt dat er veel vacatures zijn en dat mensen onderdruk staan, maar we willen wel overbodige producten overboord gooien.” De Bakker zegt na afloop:“Het mag duidelijk zijn dat onze zorgen over de eigen organisatie niet zijn weggenomen. We blijven de vinger aan de pols houden!”

U bent hier