h

SP-wethouder waarschuwt voor 'goedkoop is duurkoop' in de jeugdzorg

27 oktober 2013

SP-wethouder waarschuwt voor 'goedkoop is duurkoop' in de jeugdzorg

Ondanks de kritiek van de SP is de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe Wet op de jeugdzorg. Als ook de Eerste Kamer instemt, gaan gemeenten per 2015 zelf jeugdzorg inkopen. In een interview met SP-Statenlid Esther Zwaan waarschuwt de Leidse SP-wethouder Roos van Gelderen om niet met oogkleppen op voor de laagste prijs te gaan: 'Vermijd de valkuil van de goedkoopste zorg'.

In goede samenwerking met haar partijgenoot Rik Janssen, als gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland belast met de portefeuille Jeugdzorg, loopt Van Gelderen met haar team van gemeenten en jeugdzorgorganisaties voorop in de transitie van de jeugdzorg. Er is een nieuw model ontwikkeld waarin professionals en ervaringsdeskundigen veel meer centraal staan en op basis waarvan al in 2014 gewerkt gaat worden.

Hoewel de overgang naar gemeenten dus kansen biedt, waarschuwt Van Gelderen in het interview met SP-Statenlid Esther Zwaan (zelf werkzaam in de jeugdzorg) ook voor een wat haar betreft grote valkuil van de transitie. Gemeenten die er ondanks de bezuinigingen in slagen geld van het budget voor jeugdzorg over te houden, mogen dit zelf houden. Volgens de Leidse wethouder zouden gemeenten echter de verleiding moeten weerstaan om te zeer voor de laagste prijs te gaan.

Mede in het kader van ‘voorkomen is goedkoper dan genezen’ is blijven investeren in een hoogwaardig en goed op elkaar aansluitend zorg-, ondersteunings- en preventie-aanbod wat haar betreft ook in het nieuwe systeem dringend aan te bevelen. Dit leidt niet alleen tot meer welzijn bij alle betrokkenen –dus zowel de kinderen en jongeren en hun omgeving als de medewerkers–, maar kan daarnaast ook het beroep op zware en dure gespecialiseerde zorg beperken.

Verder is er aandacht voor de wens van de SP om de toekomstige gemeentelijke budgets voor jeugdzorg te oormerken. Dit is de meest effectieve manier om te voorkomen dat geld dat is bedoeld voor zorg aan kwetsbare kinderen, via de algemene middelen toch bij zaken als lantaarnpalen en wegen of de schuldenlast van gemeenten terecht komt.

-Ga naar het interview-

U bent hier