h

Staten tegen Decathlon in stadsranden

19 november 2014

Staten tegen Decathlon in stadsranden

Een meerderheid van Provinciale Staten wijst de vestiging van sportartikelenzaak Decathlon aan de stadsranden van Den Haag en Schiedam af. De versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de binnensteden krijgt hierdoor voorrang boven de belangen van een enkel bedrijf. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen is tevreden met dit besluit.

'We hebben al veel detailhandellocaties aan de randen van onze steden in Zuid-Holland waar het niet goed gaat. Het is niet verstandig om nog meer van dit soort gebieden mogelijk te maken', aldus Vermeulen. In zijn bijdrage aan het debat ging hij verder onder meer in op de gang van zaken rond de besluitvorming in de Stadsregio’s Haaglanden en Rijnmond. 

Dit soort grootschalige projecten moet in de regio met de buurgemeenten worden besproken en daar moet een advies over komen van de zogeheten Regionaal Economische Overleggen. Die procedure hebben de beide stadsregio’s zeer onzorgvuldig uitgevoerd. Dat is een extra reden voor de SP om deze plannen kritisch te bekijken.

Daarnaast is de SP niet overtuigd dat Decathlon een bijzonder bedrijf is, dat een aparte behandeling verdient. Vermeulen: 'Decathlon is een reguliere sportartikelenverkoper met hier een daar een klein sportveldje naast een winkel. Dat kan ook in bestaande winkelgebieden. Het bedrijf heeft qua grootte meerdere soorten winkels en dus veel mogelijkheden om zich in Zuid-Holland te vestigen.'

Rapport
Een ander belangrijk kritiekpunt van de SP was het rapport van een onderzoeksbureau dat de gevolgen van de vestiging van Decathlon voor bestaande winkels in kaart had gebracht. Uit dat onderzoek bleek dat de gevolgen beperkt zouden zijn.

'Dit onderzoek kunnen we helaas niet serieus nemen, aangezien het is gebaseerd op de totaal onbewezen aanname dat de komst van Declathon de markt voor sportartikelen vergroot. De onderzoekers schrijven ook zelf dat ze dit niet met cijfers kunnen onderbouwen. De negatieve effecten kunnen dus veel groter zijn en ook daarom moeten we dit dus niet doen', aldus Vermeulen.

Uiteindelijk waren SP, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie en SGP tegen de komst van Decathlon aan de rand van de twee steden.

U bent hier