h

Werkbezoek Adermolen

3 april 2015

Werkbezoek Adermolen

Foto: Bart Vermeulen / SP Zuid-Holland

Vrijdagochtend bezocht fractievoorzitter Bart Vermeulen samen met Voorzitter Wim Bos en bestuurslid Wim Haazebroek van de Rijnlandse Molenstichting de Adermolen in Rijpwetering. Deze molen is langzaam aan het verzakken door bodemdaling in het veenweidegebied. Gelukkig zijn er plannen om de molen op te knappen.

Foto: Bart Vermeulen / SP Zuid-Holland

De molen zal in de toekomst op een betonnen fundering komen te staan en zal zo´n 40 centimeter opgehoogd moeten worden. Daarmee moet de molen weer tientallen jaren vooruit kunnen. Voor de restauratie is provinciale subsidie nodig en de Molenstichting heeft inmiddels een aanvraag gedaan.

Bart Vermeulen: 'Het is van belang dat er de komende jaren voldoende geld beschikbaar blijft voor het opknappen van onze molens. De meeste molens zijn gelukkig in goede staat, maar dat moeten we wel zo houden.'

Verder werd tijdens het werkbezoek ingegaan op de relatie met de Waterschappen en de staat van de molenbiotopen. De bestuursleden van de Rijnlandse Molenstichting drongen er op aan de kwaliteit van de molenbiotopen scherp in de gaten te blijven houden.

Op verzoek van de SP-fractie beloofde het provinciebestuur vorig jaar om de Zuid-Hollandse gemeenten weer te informeren over de mogelijkheden om de molenbiotopen te verbeteren. De partij hoopt dat daardoor de kwaliteit van de biotopen omhoog gaat.

 

U bent hier