h

Provincie moet zich laten horen over Blankenburgtunnel en A16

3 november 2015

Provincie moet zich laten horen over Blankenburgtunnel en A16

Foto: SP

Hoewel de SP de Blankenburgtunnel afwijst, moet de provincie net als bij de A16 (voorheen project A13/A16) wel alle kansen grijpen om schade door het nieuwe asfalt te beperken. De ingediende zienswijzen vragen terecht aandacht voor onder meer natuurcompensatie en archeologie. Daarnaast moet er echt beter worden geluisterd naar inwoners.

Het provinciebestuur diende vorige week een zienswijze in op het ontwerp-tracé voor de Blankenburgtunnel. Op 13 oktober gebeurde dit al voor de A16. De beide zienswijzen van de provincie werden afgelopen woensdag besproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu. 

Statenlid Hans Slooter herhaalde het SP-standpunt dat de nieuwe snelweg bij de Blankenburgtunnel funest is voor het waardevolle cultuurlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis, inclusief recreatiegebied Krabbeplas en het beschermde natuurgebied De Rietputten. De SP sprak zich daarom eerder uit voor de Oranjetunnel, een variant die dit natuurgebied spaart. De Tweede Kamer besloot helaas anders.

Als de Blankenburgtunnel en de A16 in een definitief stadium komen, heeft de provincie wel inspraak in de regionale uitvoeringsplannen. Hierin komen aanvullende inpassings- en omgevingsmaatregelen. Uit contacten met verontruste bewoners blijkt echter dat de inspraak via de gebiedstafels voor de A13 ronduit teleurstelde. Slooter wil daarom dat er bij beide projecten veel beter naar inwoners geluisterd gaat worden.

Volksbos
Het ontwerp-tracé voor de Blankenburgtunnel met een zesbaansweg 'op poten' over de Rietputten bedreigt ook het Vlaardingse Volksbos. Dit bos is in 1992 geplant onder aanvoering van SP'er Remi Poppe. Inmiddels staat een tweede volksbos symbool voor het ‘groeiend verzet’ tegen de plannen voor een nieuwe weg door het open landschap tussen Vlaardingen en Maassluis. Poppe is nog steeds actief voor de Stichting Groeiend Verzet.

Groene Long
De Tweede Kamer koos op 20 december 2012 tegen de wens van de SP voor de Blankenverbinding als Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam. VVD en PvdA kwamen dit al overeen in het landelijke coalitieakkoord.  Natuur- en bewonersorganisaties strijden al jarenlang tegen de komst van de omstreden Blankenburgtunnel. Deze bedreigt het unieke landschap en de natuur en recreatie in Midden-Delfland.

Zie ook:

 

U bent hier