h

Fractie feliciteert Young&United: jeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft

22 april 2016

Fractie feliciteert Young&United: jeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft

Foto: SP

Voor de SP was het allang duidelijk: van het jeugdloon –voor 18-jarigen 693 euro bruto per maand– valt niet rond te komen. De acties van FNV Young & United hebben nu ook het kabinet wakker geschud. De leeftijdsgrens van het jeugdloon gaat omlaag naar van 23 naar 21 jaar. Ook 18, 19 en 20-jarigen krijgen recht op meer loon. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zijn er ook in Zuid-Holland nog niet, maar dit is zeker een mooie, historische stap’.

Eind vorig jaar kreeg de SP unanieme steun in Provinciale Staten voor een voorstel om te onderzoeken of de provincie het jeugdloon kan afschaffen. Het kabinet luisterde toen nog niet naar de landelijke acties. Inmiddels doen ze dit dus –in ieder geval gedeeltelijk– wel. Na 41 jaar gaat de financiële positie van veel jongeren eindelijk verbeteren.

Het jeugdloon wordt in de huidige plannen van het kabinet stapsgewijs afgeschaft. In 2017 wordt het minimumloon betaald vanaf 22 jaar en in 2019 vanaf 21 jaar. Daarnaast worden de jeugdlonen van jongeren tussen de 18 en 21 jaar verhoogd. Hierdoor krijgen ook zij meer te besteden.

Lies van Aelst: ‘Onze fractie feliciteert alle jongeren  van harte met deze mooie, historische tussenstap. Alle moties in gemeenten en provincies om het jeugdloon dan maar zelf af te schaffen, hebben hier ook zeker een steentje aan bijgedragen. Nu op naar de volgende stap’.

Provinciale Staten van Zuid-Holland bespreken hopelijk nog voor de zomer het onderzoek naar de mogelijkheden om als provincie zelf het jeugdloon helemaal af te schaffen. Als een meerderheid dit steunt, zal de provincie bij aanbestedingen alleen nog in zee gaan met bedrijven die álle jongeren fatsoenlijk betalen.

In de ons omringende landen krijgen jongeren overigens allang een veel hoger loon of gewoon vanaf hun achttiende het wettelijk minimumloon. Alleen Griekse jongeren krijgen het sinds kort pas vanaf hun 25e. De Grieken moesten dit invoeren als voorwaarde voor Europese ‘steun’ in de financiële crisis.

Meer informatie:

U bent hier