h

HOM past niet in proviciale plannen

25 januari 2017

HOM past niet in proviciale plannen

Foto: MBZH

Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'De plannen voor de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer passen simpelweg niet in het provinciale beleid. Dit beleid is er juist op gericht om de hoge winkelleegstand te bestrijden en verloedering tegen te gaan, door zeer terughoudend te zijn met nieuwe vierkante meters winkelruimte en overbodige plannen te schrappen.'

Volgens de voorstanders moet de nieuwe koopkolos miljoenen bezoekers per jaar gaan trekken. Naast (verkeers-)overlast in omliggende wijken vreest de SP ook voor het midden- en kleinbedrijf in Zoetermeer en omliggende meenten. In bijvoorbeeld Gouda en Rijkswijk ligt de winkelleegstand nu al rond de twintig procent.

Omdat het om een ontwikkeling van meer dan 2.000 vierkante meter gaat, moet ook de provinciale adviescommissie detailhandel nog naar de plannen kijken. Onafhankelijke experts van de commissie toetsen of nieuwe winkeloppervlak het leefklimaat niet onevenredig aantast en of het lokaal en/of in de regio niet tot te veel extra leegstand leidt.

De adviescommissie detailhandel is in 2015 ingesteld op initiatief van de SP. Reden was dat de regionale afstemming van nieuwe detailhandelsplannen voorheen vaak te wensen overliet. Kritische notities naar de effecten werden genegeerd, zoals in de regio Rijnmond. Of een adviescommissie werd niet eens ingeschakeld, zoals in Haaglanden.

Van Aelst: ‘Het is niet zo dat er in de Zuid-Hollandse stads- en dorpscentra absoluut nergens meer iets bij mag komen of dat er niks mag veranderen. Maar dan moet het wel echt bijzonder zijn en de winkelstructuur echt versterken. En ook dan moet het echt om een beperkt oppervlak gaan. Dat is een nieuwe koopkolos van 18.000 vierkante meter bepaald niet’.

Meer informatie:

U bent hier