h

Laat u horen over uitbreiding Rotterdam Airport

28 april 2017

Laat u horen over uitbreiding Rotterdam Airport

Foto: SP

Meer overlast, meer vervuiling, lagere woningwaardes, broze banenbeloftes: de SP in Zuid-Holland ziet duidelijk geen heil in nog meer commerciële vliegtuigvluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport. Medestanders roepen we op in te spreken tijdens de hoorzitting op 24 mei. Aanmelden hiervoor kan tot en met maandag 15 mei.

De hoorzitting is op woensdag 24 mei 2017 in Worldhotel Wings, Rotterdam Airportplein 55 in Rotterdam. Het aanmeldingsformulier vindt u via onderstaande link. Eerdere insprekers hebben als het goed is al een uitnodiging met aanmeldingsformulier ontvangen.

De SP-Statenfractie wil, zoals ook is afgesproken in het coalitieakkoord, geen extra uitbreiding van de geluidsruimte van de luchthaven. Eerdere uitbreidingen zorgen wel voor extra overlast, maar niet voor de beloofde forse banengroei.

Uitbreiden om van RTHA een echte ‘zakenluchthaven’ te maken, wekt ook weinig vertrouwen. Eerder werkte dit niet, omdat een onafhankelijke coördinator de ‘slots’ (=start- en landtijdvakken) toewijst. RTHA heeft dus zelf nauwelijks invloed op de bestemmingen.

Opknippen
Ook het idee om de geluidsruimte van de luchthaven ‘op te knippen’ en zo meer commerciële vluchten mogelijk te maken valt slecht bij de SP. Fractievoorzitter Lies van Aelst vergelijkt het met een A4-tje: ‘Je knipt het doormidden en verplaatst de helft. Dan hou je dus nog maar de helt over’.

De SP is daarnaast bezorgd dat uitgeplaatste helikoptervluchten mogelijk kunnen worden ‘opgevuld’ met extra vliegtuigvluchten. Oftewel: de verhouding helikoptervluchten-vliegtuigvliuchten is qua geluidsbelasting niet één staat tot één. Dit hangt af van de modellen die hiervoor worden gebruikt.

Advies
De provincie Zuid-Holland brengt op 28 juni samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland advies uit aan de Staatsecretaris  van Infrastructuur en Milieu over een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA. Daarvoor wordt het concept besproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu.

Meer informatie:

U bent hier