h

Schrappen intercity's op Dordt: wat zijn de effecten?

23 mei 2017

Schrappen intercity's op Dordt: wat zijn de effecten?

Foto: MBZH

‘We zitten nu in maand vijf. Dan moet er toch inmiddels wel iets bekend zijn over de effecten’, aldus SP-fractievoorzitter Lies van Aelst tijdens de afgelopen Statencommissie Verkeer en Milieu. Sinds 11 december 2016 stoppen er minder intercity’s in Dordt. De SP vroeg vorige week opnieuw om de cijfers over de effecten hiervan op de reizigersaantallen van de MerwedeLingeLijn.

Aanleiding vormden de bespreking van de jaarstukken over 2016 in de Statencommissie Verkeer en Milieu. Hieruit blijkt dat de reizigerskilometers op de provinciale MerwedeLingeLijn tegenvallen. Dit is niet alleen slecht voor het milieu en de bereikbaarheid. De provinciale concessie zou hierdoor ook een stuk minder succesvol kunnen worden.  

Van Aelst herinnerde gedeputeerde Vermeulen eraan dat hij eerder al had toegezegd te monitoren wat de effecten zijn van het schrappen van de intercity’s op de MerwedeLingeLijn. Hij zegde nu toe zo snel mogelijk met cijfers over de eerste maanden van 2017 te komen en in 2018 met cijfers over heel het jaar.

Vermeulen verwees ook naar de Nationale Markt en capaciteitsanalyse (NMCA) 2017. Dit rapport schetst knelpunten in wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. Ook hieruit blijkt dat de verbinding vanuit het zuid-westen met de Randstad kwetsbaar is.

Meer informatie:

U bent hier