h

Werkbezoek Gouda: bodemdaling, verkeer en meer

2 mei 2017

Werkbezoek Gouda: bodemdaling, verkeer en meer

Foto: SP

Het valt meteen meteen op, op de historische Goudse Turfmarkt: het water staat bijna tot aan de kade. Oorzaak: bodemdaling en klimaatverandering. Zo’n 3.000 woningen in de Goudse binnenstad worden direct bedreigd. Het fenomeen speelt in het hele Veenweidegebied. ‘Een serieus probleem voor Gouda en omgeving’, aldus Lenny Roelofs, fractievoorzitter van SP-Gouda.

Lenny Roelofs ontving afgelopen woensdag samen met bestuurslid Fred de Mooij en steunfractielid Rolf Bruijn drie collega’s van de Zuid-Hollandse SP: fractievoorzitter Lies van Aelst, Hans Slooter en Wim Metselaar. Behalve de binnenstad bekeken ze drie verkeersknelpunten en een burgerinitiatief.

Zakkende bodem
Bodemdaling staat zowel in Gouda als bij de provincie hoog op de agenda. SP-gedeputeerde Rik Janssen presenteerde als portefeuillehouder Bodem vorig jaar het Programma Bodemdaling. In het kader hiervan is de provincie partner in het ‘living lab’ in de historische binnenstad van Gouda. 

Fred de Mooij, behalve actief SP’er ook bouwkundige, wijst op een pand aan de Turfmarkt dat door de verzakking al forse scheuren vertoont. ‘Daarnaast speelt het probleem ook onder de grond’, aldus Fred. ‘Verdere verlaging van het grondwaterpeil kan bijna niet. Dan rotten de houten funderingspalen weg.'

Ruim een kwart van Zuid-Holland verzakt, vooral door de oxidatie van veen. Hierbij komen broeikasgassen vrij, wat de klimaatverandering –die op zich al zorgt voor waterlast– verder versneld. Dit bedreigt de landbouw, wegen en woningen in het hele Groene Hart. Vooral in Gouda gaat het dus hard.

Verkeersonderzoek SP-Gouda
Vorige maand presenteerde SP-Gouda de resultaten van eigen onderzoek naar gevaarlijke verkeersknelpunten, vanwege de vele ongelukken in de stad. In totaal werden er maar liefst 335 meldingen gedaan in dit digitale onderzoek. Woensdag bekeek de SP de knelpunten-top-drie.


Op drie in de gevaarlijke verkeersknelpunten-top-tien: omgeving Pottersplein/Bolwerk

De respondenten droegen niet all​een gevaarlijke verkeerssituaties aan, maar ook oplossingen. ‘Een mooi voorbeeld van hoe de SP-aanpak van onderop goed werkt’, aldus initiatiefnemer Rolf Bruijn. Vooral veel fietsers sloegen alarm, vanwege verkeerde wegindeling en gevaarlijk gedrag van hun medeweggebruikers.

Burgerinitiatief
Tot slot nam de SP een kijkje bij burgeriniatief Goudasfalt op het Koudasfaltterrein. De SP is kritisch over de financiële constructie van het Goudse College. Dat  leende voor de aankoop van het terrein ongeveer zes ton, maar de saneringskosten van de ondergrond kunnen veel hoger uitvallen.

Terrein Goudasfalt

‘Dit vormt gezien de toch al hoge netto schuld per inwoner –zo’n 2.5 keer hoger dan gemiddeld– een extra financieel risico voor de Gouwenaren', aldus Roelofs. ‘Wij hadden dat anders gedaan. Desondanks gebeuren er op het terrein nu mooie dingen, zoals de markt met streekproducten en de nieuwe plek voor scouting Jan van Hoof’. ​

Meer informatie:

 

U bent hier