h

Provincie investeert extra in publieksbereik archeologie

7 juli 2017

Provincie investeert extra in publieksbereik archeologie

De SP vindt het belangrijk dat waardevol Zuid-Hollands archeologisch erfgoed goed wordt beschermd en meer bekendheid krijgt bij een breed publiek. Op ons initiatief is daarom vorig jaar de subsidieregeling Publieksbereik archeologie ingesteld. Dit jaar kwamen er 26 aanvragen voor projecten binnen, die dankzij een extra investering allemaal ondersteuning krijgen.

Omdat alle ingediende projectvoorstellen ruim voldeden aan de criteria, is het subsidieplafond voor de regeling Publieksbereik archeologie vorige week verhoogd. In totaal stellen Provinciale Staten voor dit jaar nu 370.000 euro beschikbaar. Hiermee worden alle 26 voorgedragen projecten ondersteund. Dat zijn er dertien meer dan vorig jaar.

SP-Statenlid Wim Metselaar juicht de groeiende belangstelling toe: ‘De regeling voorziet duidelijk in een behoefte. Hierdoor kunnen we in onze provincie een breed en divers publiek in aanraking laten komen met archeologie en archeologische vondsten. Zo ontstaat er meer draagvlak voor het vak en houden we onze geschiedenis levend’.

De subsidieregeling publieksbereik archeologie is een cofinancieringsregeling. Dit betekent dat aanvragers (archeologen, musea, universiteiten) zelf meebetalen, of ook andere investeerders hebben gevonden. Geschikte projecten zijn bijvoorbeeld opgravingen waarbij het publiek actief wordt betrokken, aansprekende archeologische evenementen en (interactieve) tentoonstellingen en presentaties.​

Meer informatie:

U bent hier