h

Tevredenheid over afblazen Holland Outlet Mall Zoetermeer

13 september 2017

Tevredenheid over afblazen Holland Outlet Mall Zoetermeer

Foto: MBZH

Het college van Zoetermeer moet stoppen met meewerken aan de plannen voor de HOM en zich gaan storten op de verbetering van het stadscentrum en de Dorpstraat en op een alternatieve bestemming voor het Woonhart. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met dit besluit van de Zoetermeerse raad. ‘Dit is veel beter voor omwonenden, voor de zittende winkeliers en voor de leegstand in de hele regio.’

De SP-Statenfractie sprak zich begin dit jaar al uit tegen de plannen. Van Aelst: ‘De HOM heeft wat ons betreft nooit in de provinciale plannen gepast. Het provinciale detailhandelsbeleid van Zuid-Holland is er op ons initiatief juist op gericht om nog meer leegstand en verloedering tegen te gaan, door zo min mogelijk nieuwe vierkante meters winkelruimte toe te voegen.'

Ze kan zich voorstellen dat omwonenden erg opgelucht zijn: 'Ook vanwege verkeersoverlast, parkeerproblemen en verslechterde luchtkwaliteit zag de SP de HOM niet zitten. Daarnaast bespaart het besluit om te stoppen met de voorbereiding de gemeente Zoetermeer ook een hoop geld voor onder meer dure onderzoeken. Geld dat veel beter in verbetering van de bestaande situatie kan worden gestoken.'

Meer informatie:

U bent hier