h

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam over nieuwe Omgevingswet: Veiligheid moet goed geregeld

18 oktober 2017

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam over nieuwe Omgevingswet: Veiligheid moet goed geregeld

Foto: SP

Wellicht heeft u er al van gehoord: de nieuwe Omgevingswet. Deze wet van VVD-minister Schultz van Haegen voegt tientallen bestaande ruimtelijke ordenings- en milieuwetten samen tot één nieuwe wet. In vereenvoudiging van regels kan de SP zich in principe vinden. Ook de aanpak van het provinciebestuur is goed. SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam heeft echter ook grote  zorgen, vooral over de veiligheid.

Provinciale Staten bespraken afgelopen woensdag de voorstellen van het provinciebestuur over hoe de provincie Zuid-Holland wil omgaan met de invoering van de nieuwe wet. Dit is belangrijk, omdat de provincie veel taken heeft op het gebied van ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu. Hoogendam was positief over de aanpak van het provinciebestuur.

De invoering van de nieuwe wet gebeurt zoals de SP het graag ziet: beleidsarm en in modules. Oftewel: deugdelijke bestaande provinciale wetgeving wordt zo veel mogelijk overgenomen in de nieuwe provinciale Omgevingsvisie en -verordening en alles gebeurt in stapjes. Dit bespaart tijd en geld en zorgt ervoor dat eventuele problemen op tijd worden ontdekt en kunnen worden hersteld.

Grote zorgen
De SP heeft echter ook grote zorgen, vooral op Rijksniveau. Hoe vaak wordt de invoering van de wet –die nu gepland staat voor 2021– nog uitgesteld? Gaat het lukken met de digitalisering? Er wordt een enorm groot en duur ICT-systeem opgetuigd, maar of dat een succes wordt, is nog de vraag. Wel een relevante vraag, gezien de lange lijst van mislukte maar wel bijzonder dure ICT-projecten van de (Rijks-)overheid.

Grootste zorgenpunt voor de SP is en blijft echter milieu en veiligheid. Zeker in Zuid-Holland, waar bijna alle bijzondere risicobedrijven (Brzo) van ons land zijn gevestigd, mag het toezicht en handhaving op deze bedrijven zeker niet verslappen. De SP heeft de afgelopen jaren keihard geknokt voor een provincie die optreedt in plaats van wegkijkt. Dat werk mag door de nieuwe wet niet verloren gaan.

Hoogendam: ‘Wat er mogelijk ook gaat veranderen of vereenvoudigen door nieuwe Omgevingswet, mag wat ons betreft nooit leiden tot grotere gezondheidsrisico’s voor onze inwoners. Van de overheid die heilig geloofde in ‘zelfregulering’ en ‘inspectievakanties’ kent iedereen inmiddels de gevolgen. Daar moeten we echt niet naar terug. Wat de SP betreft zetten alles op alles om hier ook echt voor te zorgen’

Meer informatie:

U bent hier