h

Provincie grijpt in bij Chemours na illegale lozing PFOA

25 april 2018

Provincie grijpt in bij Chemours na illegale lozing PFOA

Bij metingen heeft de provincie PFOA (C8) aangetroffen in afvalwater van Chemours. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is boos: ‘Het gaat hier om een bewezen zeer gevaarlijke stof die sinds 2013 niet meer gebruikt zou worden door Chemours. Het bedrijf heeft hier geen vergunning voor. Dit is dus hartstikke illegaal en totaal onverantwoord. Het is goed dat de provincie er bovenop zit en hard optreedt.’

Bij onderzoek van afvalwater van Chemours dat is geloosd richting de rioolwaterzuivering van Waterschap Hollandse Delta is onlangs 148 nanogram PFOA per liter aangetroffen. Aangezien de provincie geen vergunning heeft afgegeven, is de lozing illegaal. Daarom heeft de provincie een last onder dwangsom opgelegd en aangifte gedaan bij justitie. De provincie onderzoekt nog of er behalve lozing via het afvalwater ook PFOA is uitgestoten in de lucht.

Een last onder dwangsom is geen boete, maar een maatregel om de overtreding te stoppen. De provincie eist dan ook dat Chemours de lozing binnen acht weken stopt. Deze termijn is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht, waar ook de provincie zich aan moet houden. Als Chemours hier niet aan voldoet, kan wekelijks een dwangsom van 250.000 euro worden opgelegd, tot een maximum van 2,5 miljoen euro.

Daarbij is het niet zo dat als Chemours de maximale dwangsom van 2,5 miljoen euro heeft betaald, het bedrijf gewoon mag doorgaan met lozen. In dat geval zal de provincie direct een nieuwe, veel hogere dwangsom opleggen of overgaan tot bestuursdwang om de overtreding te stoppen. Op grond van de aangifte door de provincie kunnen er ook nog strafrechtelijke stappen volgen tegen Chemours.

Meer informatie:

U bent hier