h

Unieke Zuid-Hollandse archeologische vondst nu te zien voor publiek

5 september 2018

Unieke Zuid-Hollandse archeologische vondst nu te zien voor publiek

Foto: provincie Zuid-Holland / PZH

In 2016 werd in het Zuid-Hollandse Rijnsburg een nationaal én internationaal bijzonder belangrijke archeologische vondst gedaan. Het ging om de fragmenten van een bijna complete zogeheten Vogelschaal. Deze fraai versierde bronzen schaal is nu helemaal gerestaureerd en sinds gisteren te zien voor publiek. SP-gedeputeerde Rik Janssen onthulde de schaal maandagavond in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Rijnsburg ligt in het gebied waar ooit de meest noordelijke grens van het Romeinse Rijk liep. Dit gebied noemen we daarom de Limes, het Latijnse woord voor grens. Het hele Nederlandse Limesgebied loopt via de (Oude en Kromme) Rijn van Katwijk aan Zee naar Nijmegen.

De Rijnsburgse Vogelschaal werd gevonden in een crematiegraf uit de laat-Romeinse tijd, vermoedelijk uit ongeveer 330 na Christus. Dit is nieuw bewijs dat het gebied vanaf 300 na Christus –dus na het wegtrekken van de Romeinse troepen– niet ontvolkt raakte, maar bewoond is gebleven.

De schaal is daarnaast ook heel bijzonder, omdat er in heel Europa maar heel weinig schalen van dit type aangetroffen zijn. In Nederland is het zelfs de enige. De versiering met de kop van een roofvogel –vandaar de naam Vogelschaal–  is helemaal uniek.

Publieksbereik
Rik Janssen is blij dat deze bijzondere bodemschat nu te zien is voor een groot publiek: ‘Kennis van het verleden is belangrijk voor een goed begrip van het heden. Ook tastbaar verleden, zoals deze unieke schaal, speelt daarbij een belangrijke rol. Ik hoop dus dat heel veel mensen de tentoonstelling gaan zien.’

De Vogelschaal is door de provincie Zuid-Holland in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De schaal is daar te zien als onderdeel van de nieuwe vaste tentoonstelling ‘Nederland in de Romeinse tijd’.

Werelderfgoed
De Nederlandse Limes staat sinds 2011ook op de voorlopige Werelderfgoedlijst. De Werelderfgoedcommissie beslist waarschijnlijk in 2021 of dit definitief wordt.  Dit zou betekenen dat het erfgoed wereldwijd wordt erkend en beschermd als uniek monument.

Meer informatie:

U bent hier