h

Verkiezingsprogramma SP Zuid-Holland 2019-2023: tijd voor rechtvaardigheid!

6 februari 2019

Verkiezingsprogramma SP Zuid-Holland 2019-2023: tijd voor rechtvaardigheid!

Foto: SP

Van Zuid-Holland de komende jaren de schoonste, sociaalste en meest rechtvaardige provincie van Nederland maken. Waar de belangen van de inwoners voorop staan, en niet die van de grote –vaak vervuilende– bedrijven. Dat is waar de SP in Zuid-Holland onder aanvoering van lijsttrekker Lies van Aelst voor gaat. De voorstellen daarvoor staan in het nieuwe verkiezingsprogramma, dat sinds vandaag online staat.

De belangrijkste speerpunten uit het programma op een rij:

  • Geen vervuilende uitstoot: veel bedrijven stoten gevaarlijke chemische troep uit in onze lucht en in ons water. Dit gaan we stoppen. We willen niet minder, maar NUL uitstoot!
  • Genoeg betaalbare huizen voor onze inwoners: de provincie gaat lokaal financieel helpen om voldoende écht sociale koop- en huurhuizen te bouwen.
  • Rechtvaardig openbaar vervoer: goed OV moet beschikbaar én betaalbaar zijn voor iedereen en overal in Zuid-Holland.
  • Klimaatrechtvaardigheid: we helpen Zuid-Hollanders, te beginnen met mensen met de laagste inkomens, hun huis duurzaam te maken en schone energie op te wekken.
  • Ons Groene Hart blijft groen: de broodnodige nieuwe woningen bouwen we op plekken waar ze níet ten koste gaan van het het schaarse groen in Zuid-Holland.
  • Minder geluidsoverlast: we beschermen onze inwoners door strenge regels en maatregelen tegen geluidsoverlast door Schiphol, Rotterdam Airport en door autowegen.

 Meer informatie:

 

 

 

 

U bent hier