h

Statenfractie vraagt opheldering over kaalslag Waterbus

13 juni 2022

Statenfractie vraagt opheldering over kaalslag Waterbus

Reizigers, raden en wethouders in de Drechtsteden slaan alarm in het AD, het aantal afvaarten van de waterbus wordt op verschillende plekken met 50 tot 75% verminderd. Een kwartiersdienst op het traject Zwijndrecht-Dordrecht is bijvoorbeeld ineens nog maar een één keer in het uur dienst. Dit terwijl hier duidelijke afspraken over waren met de exploitant én dit ook vanuit de exploitant een duidelijk punt was bij de aanvang van de concessie.

SP fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Als het OV ineens zo enorm verslechterd, raak je reizigers voor de komende jaren gewoon kwijt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Reizigers die de afgelopen jaren gewend geraakt zijn aan deze mooie OV verbinding over het water, kiezen straks niet meer voor het OV maar stappen gewoon weer in de auto. Onbegrijpelijk dat we dat als provincie zomaar laten gebeuren.'

De SP Statenfractie heeft dan ook opheldingering gevraagd bij het provinciebestuur over het wegvallen van zoveel afvaarten en het provinciebestuur gevraagd het OV zo snel mogelijk weer op het afgesproken niveau te brengen. 

Reactie toevoegen

U bent hier