h

Voorkom 'Groningse toestanden' door gaswinning

6 juni 2017

Voorkom 'Groningse toestanden' door gaswinning

Foto: MBZH

Zuid-Holland loopt risico op onder meer versnelde bodemdaling en bijbehorende schades als gevolg van aardgaswinning. Hiervoor waarschuwen de fracties van SP, Groen Links, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP en 50PLUS in Provinciale Staten. ‘Ook zonder aardgaswinning zakken de Zuid-Hollandse veengebieden al hard genoeg’, aldus SP-fractievoorzitter Lies van Aelst.

De SP heeft samen met de fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, CU/SGP, CDA en 50PLUS schriftelijke vragen ingediend bij het provinciebestuur. Aanleiding vormen de concrete plannen voor aardgaswinning in Midden-Delfland, bij Haastrecht en de exploitatie van het Papekopveld onder Woerden via een boorinstallatie bij de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De partijen wijzen niet alleen op de risico’s van forse schade aan woningen en wegen door aardbevingen en verzakking. Ook de landbouw loopt risico door versnelde bodemdaling, verzilting en bodemverontreiniging. Verder draagt aardgaswinning –als vorm van fossiele energie– niet bij aan de Zuid-Hollandse inzet op de transitie naar duurzame energie.

De provincie Utrecht en de gemeenten Woerden en Gouda hebben zich inmiddels richting het Rijk uitgesproken tegen de boringen in het Papekopveld. Ook de gemeente Midden-Delfland overweegt sterk zich tegen de gasboringen te verzetten. SP, GroenLinks, PvdD, CU/SGP, CDA en 50plus dringen er bij het provinciebestuur op aan dit ook te doen.

De partijen willen daarnaast bij voorbaat duidelijkheid over de aansprakelijkheid, mochten de plannen onverhoopt toch doorgaan. Daarbij horen heldere afspraken over vergoeding van schade aan woningen en wegen, compensatie van woningwaardedaling en afhandeling van andere vormen van schade en veiligheidsrisico’s door versnelde bodemdaling.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is bezorgd: ‘De Zuid-Hollandse veengebieden zakken ook zonder gaswinning al hard genoeg. Daarnaast mogen we toch hopen dat er door Groningen genoeg pijnlijke lessen zijn geleerd. Veel inwoners verloren hun huis, hun gevoel van veiligheid en lijden enorme financiële schade. Zo ver mogen we het hier dus niet laten komen.’

Meer informatie:

U bent hier