h

Weer meer bezoekers op Zuid-Hollandse kastelendag

27 juni 2017

Weer meer bezoekers op Zuid-Hollandse kastelendag

Zuid-Hollandse landgoederen, buitenplaatsen en kastelen trokken tijdens de landelijke Dag van het Kasteel op 5 juni weer flink meer bezoekers dan vorig jaar. Zeventien locaties trokken in totaal bijna 20.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er nog zo’n 15.000. De SP vindt het een goede zaak dat met belastinggeld gerestaureerde landgoederen worden opengesteld voor publiek.

Op initiatief van de SP weegt in Zuid-Holland toegankelijkheid tegenwoordig zwaarder mee bij de subsidieverlening voor de restauratie van landgoederen. Inwoners dragen immers via de belastingen bij aan de kosten voor restauratie en instandhouding van erfgoed. Dan is het een goede zaak als zij deze panden ook kunnen bezichtigen.

Tegenover het flink gestegen bezoekersaantal staat dat er dit jaar één kasteel minder zijn deuren opende dan vorig jaar. Toen deden er nog achttien landgoederen mee. Ten opzichte van 2015 is er nog wel sprake van verbetering. Dat jaar waren er nog slechts veertien monumenten toegankelijk voor publiek.

SP-Statenlid Metselaar hoopt dat er volgend jaar weer meer monumenten toegankelijk zullen zijn: ‘Beleefbaarheid is niet voor niets de kern van het Zuid-Hollandse erfgoedbeleid. Erfgoed echt beleven, maakt het in veel opzichten interessanter. Niet alleen qua educatie, maar ook voor het toerisme, voor de werkgelegenheid en voor andere investeerders.’

Meer informatie:

U bent hier