h

Eerste veer verduurzaamd dankzij Zuid-Hollands verenfonds

27 september 2017

Eerste veer verduurzaamd dankzij Zuid-Hollands verenfonds

Foto: PZH

Het veer Krimpen aan de Lek–Kinderdijk krijgt als eerste veerdienst in Zuid-Holland een lening uit het nieuwe verenfonds van de provincie. Dit fonds is bedoeld om Zuid-Hollandse veren in de vaart te houden en te verduurzamen, wat bijdraagt aan de mobiliteit én aan een betere luchtkwaliteit. Initiatiefneemster Lies van Aelst hoopt dat meer veren de weg naar het fonds weten te vinden.

Via het verenfonds verstrekt de provincie leningen aan veerexploitanten tegen een lage rente. Hiermee kunnen noodzakelijke investeringen worden gedaan voor vernieuwing, verduurzaming en groot onderhoud van veren. Het fonds is revolverend. Dit betekent  dat –in tegenstelling tot bij de eerdere subsidieregelingen– de leningen wel moeten worden terug betaald.

Dankzij de lening van de provincie wordt de veerdienst Krimpen aan de Lek–Kinderdijk vernieuwd en verduurzaamd. Hierbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te kiezen voor duurzame aanpassingen aan een tweedehands pont. Hiervoor komen onder meer roetfilters, propellors en katalysatoren in aanmerking. De nieuwe pont is ook breder, waardoor er genoeg ruimte is voor fiets- en autoverkeer.

Van Aelst is blij dat het verenfonds waarvoor ze twee jaar geleden het initiatief nam, nu echt zijn vruchten afwerpt: ‘Ons waterrijke Zuid-Holland telt maar liefst 65 veerdiensten, die onmisbaar zijn voor de mobiliteit van vele forenzen en scholieren. Gezamenlijk besparen ze jaarlijks heel veel reistijd, miljoenen omrijkilometers over de weg en dus ook enorm veel uitstoot. We hebben er dus allemaal baat bij.’

Meer informatie:

U bent hier