h

Aanhoudende zorgen over Fort Hoek van Holland

11 juni 2018

Aanhoudende zorgen over Fort Hoek van Holland

Foto: SP

De Statenfractie van de SP maakt zich zorgen over de bouwkundige staat en het binnenklimaat van het Fort aan den Hoek van Holland. Ook de financiële situatie van de stichting die het fort beheert en de besteding van de subsidies die deze stichting voor het fort heeft ontvangen zijn aanleiding voor schriftelijke vragen aan het provinciebestuur. 

Begin juni bleek in een artikel in de NRC dat schuldeisers beslag willen leggen op de bezittingen van de Stichting Fort aan Zee en dat er materiaal dat werd gebruikt voor rondleidingen is teruggehaald. Het binnenklimaat van het fort zorgt er daarnaast voor dat tentoonstellingsmateriaal onder de schimmel zit. 

De stichting Fort aan Zee heeft van de provincie Zuid-Holland ruim €300.000,- aan subsidies ontvangen voor onder meer restauraties en tentoonstellingen. Ook de gemeente Rotterdam heeft subsidies aan de stichting verstrekt. 

SP-Statenlid Bart Vermeulen, die in 2014 en 2015 ook al opheldering vroeg over diverse kwesties rond het fort, maakt zich zorgen. Vermeulen: 'Vijf jaar na het verstrekken van de subsidie is het werk nog steeds niet afgerond en lijkt het binnenklimaat van het fort te verslechteren. Dit is niet bevorderlijk voor de staat van dit erfgoed, de bezoekers en het tentoonstellingsmateriaal. Hier moet zo snel mogelijk een oplossing voor komen.'

Museum?
Vermeulen vraagt zich verder af of er nog wel sprake is van een museale invulling van het fort, zeker als naast de audiotourmaterialen ook de tentoonstellingspanelen weggehaald worden door een schuldeiser en er van een collectie geen sprake meer is sinds de Stichting Fort aan Zee in 2015 de samenwerking met de bij het fort betrokken vrijwilligers heeft gestaakt.

Eind 2017 heeft de gemeente Rotterdam volgens de NRC een kort onderzoek gedaan naar de besteding van de subsidies en daarover een vertrouwelijke brief opgesteld. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat de stichting in 2015 technisch failliet was en dat er een bestuursvacuüm is.

Statenlid Vermeulen wil weten of de gemeente Rotterdam de provincie hiervan op de hoogte heeft gesteld en welke gevolgen dit heeft voor de subsidies en de uitvoering van werkzaamheden aan het fort.

Meer informatie:

U bent hier