h

Provincie gaat miljoen aan dwangsommen innen bij Chemours

12 september 2018

Provincie gaat miljoen aan dwangsommen innen bij Chemours

Foto: Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck

Bij controles op 20 juni, 27 juni, 18 juli en 7 augustus is opnieuw PFOA aangetroffen in afvalwater van het Dordtse chemiebedrijf Chemours. De provincie Zuid-Holland gaat daarom vier keer 250.000 euro aan dwangsommen innen bij het bedrijf.

De DCMR Milieudienst Rijnmond legde in april dit jaar in opdracht van het provinciebestuur een last onder dwangsom op om Chemours te laten stoppen met de onvergunde lozingen van PFOA. Op iedere nieuwe geconstateerde overtreding stond 250.000 euro.

Het bedrijf heeft bezwaar aangetekend tegen het dwangsombesluit en is ondertussen doorgegaan met lozen, zo blijkt uit de vier metingen van afgelopen zomer. Daarom gaat de provincie de dwangsommen van in totaal 1 miljoen euro nu innen.

De recente lozingen leiden vooralsnog niet tot overschrijding van de RIVM-adviesnorm voor oppervlaktewater, zo schrijft het provinciebestuur aan Provinciale Staten. Omdat Chemours al jaren geen vergunning meer heeft voor het lozen van PFOA, wordt er wel streng gehandhaafd.

Bezwaar
Uit de brief van het provinciebestuur van deze week blijkt ook dat het bezwaar dat Chemours heeft aangetekend tegen het dwangsombesluit bij de onafhankelijke bezwarencommissie Algemene wet bestuursrecht, ongegrond is verklaard.

Meer informatie:

U bent hier