h
28 november 2017

Kleine kernen weer op de kaart

Foto: SP

Tien jaar jaar na de vorige SP-motie over dit onderwerp, staan de kleine kernen weer hoog op de agenda bij de provincie. Bij de behandeling van de begroting begin deze maand, diende de SP mede een motie in die het provinciebestuur oproept om te onderzoeken of het huidige kleine kernenbeleid kan worden uitgebouwd. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zijn blij dat het onderwerp eindelijk weer op de kaart staat. De uitwerking zullen we kritisch volgen.’

Lees verder
25 november 2017

SP op de bres voor behoud Reeuwijkse Rietveldwoningen

Foto: Wim Metselaar

De plannen van Woningbouwvereniging Reeuwijk voor sloop van 52 woningen van de wereldberoemde Nederlandse architect Gerrit Rietveld in de Jan van Hoofstraat, de Van Goghstraat en aan de Erasmusweg in Reeuwijk-Brug stuiten niet alleen op verzet van de bewoners en monumentendeskundigen. Ook de provinciale en landelijke SP pleiten voor renovatie.

Lees verder
20 november 2017

Provincie investeert miljoenen in lagere OV-tarieven

Foto: MBZH / PZH

De komende twee jaar investeert de provincie Zuid-Holland in totaal zeven miljoen euro in verlaging van de OV-tarieven. Hiertoe hebben Provinciale Staten op woensdag 8 november unaniem besloten. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is erg blij met het behaalde resultaat. Op haar initiatief werd eerder al besloten de OV-tarieven in heel Zuid-Holland –uitgezonderd de metropoolregio, die eigen tarieven heeft– gelijk te trekken. Ook hiervoor komt extra geld beschikbaar.

Lees verder
17 november 2017

Gedeputeerde zet Schiedam in het zonnetje: compliment voor restauratie Zakkendragershuis

Het Zakkendragershuis in Schiedam is op een bijzondere manier gerestaureerd. Het pand is opgeknapt, voorzien van oorspronkelijke meubels en verbonden met het naastgelegen café. Hierdoor kan het ook buiten openingstijden worden bewonderd. Behoud, toegankelijkheid en beleefbaarheid van erfgoed zijn speerpunten van het Zuid-Hollandse erfgoedbeleid. Gedeputeerde Rik Janssen kwam daarom vorige week persoonlijk naar Schiedam.

Lees verder
15 november 2017

Het zinkende land: indringende documentaire over bodemdaling bij regionale omroepen

Foto: SP

Wegen op palen, bodemdrainage, ‘zonneboeren’, cranberries en andere ‘natte teelten’ of speciale koeienrassen: voor de bodemdaling in het Groene Hart worden steeds meer –vaak behoorlijk technische–  oplossingen bedacht. Wat per locatie het meest haalbaar en betaalbaar is, vergt nog veel onderzoek. ‘Eerste vereiste is echter brede erkening van bodemdaling als maatschappelijk probleem’, aldus SP-gedeputeerde Rik Janssen.

Lees verder
10 november 2017

Inwoners beter bediend: gesubsidieerde monumenten vaker open voor publiek

Foto: Wim Metselaar

Inwoners van Zuid-Holland betalen via de belastingen mee aan de restauratie van monumenten, zoals molens en andere historische gebouwen. Daar stond al extra werkgelegenheid en een mooier landschap tegenover. Voortaan wordt er echter ook beter voldaan aan een andere belangrijke SP-wens: gesubsidieerde monumenten moeten vaker open voor publiek. Daarbij groeit het totale onderhouds- en restauratiebudget voor erfgoed flink.

Lees verder
9 november 2017

Innovatief idee SP: provincie start onderzoek naar proef met ‘zonneboeren’ in het Groene Hart

Foto: Pieter Morlion / Foto: Pieter Morlion cc / https://www.flickr.com/photos/pietermorlion/7002498434/in/photolist-bEMCPC-cvE6XG-dvmXA5-bHbG44-uBiPJ

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam deed gister in Provinciale Staten een innovatief voorstel voor de begroting van 2018. Hij riep op tot een haalbaarheidsonderzoek voor een proef met ‘zonneboeren’ in het Groene Hart. Dit 'nieuwe type boer' haalt niet alleen inkomsten uit zonne-energie, maar helpt ook bij het tegengaan van bodemdaling en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een ruime Statenmeerderheid steunt het voorstel van Hoogendam.

Lees verder
8 november 2017

Drukbezocht symposium in Gorinchem: Oude Hollandse Waterlinie krijgt bruisend jublieumjaar

Foto: Wim Metselaar

In 2020 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit gaat zeker niet ongemerkt voorbij. SP-Statenlid Wim Metselaar was afgelopen vrijdag in Gorinchem bij de oprichting van de nieuwe Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Deze stichting zet zich volop in voor een bruisend jubilieumjaar én voor meer erkenning en waardering voor de Oude Hollandse Waterlinie als bijzonder en waardevol erfgoed.

Lees verder
8 november 2017

Bijdrage fractievoorzitter Lies van Aelst bij behandeling begroting 2018

Foto: PZH

Provinciale Staten van Zuid-Holland bespreken vandaag de begroting voor 2018. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst vroeg in haar betoog aandacht voor onder meer ernstige uitbuiting van werknemers in de kassen in het Westland, goede Brabantse ideeën over de 'terugkerende overheid', bodemdaling, de energietransitie en uiteraard openbaar vervoer.

Lees verder
1 november 2017

Rotterdam jaagt sociale huurders de stad uit: Wonen in je eigen stad is blijkbaar te veel luxe

Foto: Harm Haverman

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst maakte afgelopen woensdag in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving opnieuw bezwaar tegen de Rotterdamse woonvisie. Te veel betaalbare sociale huurwoningen slopen zonder betaalbaar terug te bouwen, jaagt sociale huurders de stad uit. Een onrechtvaardig en onverstandig plan.

Lees verder

Pagina's