h
19 juli 2017

Schoonmakers horen erbij!

Foto: SP

De provincie Zuid-Holland gaat onderzoeken of schoonmaakpersoneel weer in dienst kan komen van de provincie zelf. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is blij: ‘Bij de catering en het restaurant is dat gelukkig al het geval. Maar wat ons betreft horen ook schoonmakers er gewoon bij. Zij verdienen dus dezelfde collectieve arbeidsvoorwaarden als hun collega’s op het Provinciehuis.’

Lees verder
18 juli 2017

Zuid-Holland leidend bij aanpak toenemende wateroverlast

Foto: PZH

Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag in Europa toe. Onder aanvoering van SP-gedeputeerde Rik Janssen loopt de provincie Zuid-Holland voorop in het Europese FRAMES-project, dat is bedoeld om inwoners, de landbouwsector en de infrastructuur beter bestand te maken tegen hevige regenval en wateroverlast. Meer bewustzijn en goede samenwerking zijn essentieel.

Lees verder
12 juli 2017

Interview met Lies van Aelst over gaswinning in Zuid-Holland: 'Niet doen!'

Foto: PZH

‘Minister Kamp woont duidelijk niet in Groningen. Hij ondervindt blijkbaar niet aan den lijve hoe erg het kan zijn. Blijkbaar is hij ook niet bezig met duurzame alternatieven.' Dit zei SP-fractievoorzitter Lies van Aelst op Stadsomroep Schiedam over Kamps steun voor gaswinning in Zuid-Holland. Ze wil samen met álle betrokken gemeenten en provincies een vuist maken. ‘Inclusief natuurlijk Groningen, als zwaar getroffen ervaringsdeskundige.’

Lees verder
7 juli 2017

Provincie investeert extra in publieksbereik archeologie

De SP vindt het belangrijk dat waardevol Zuid-Hollands archeologisch erfgoed goed wordt beschermd en meer bekendheid krijgt bij een breed publiek. Op ons initiatief is daarom vorig jaar de subsidieregeling Publieksbereik archeologie ingesteld. Dit jaar kwamen er 26 aanvragen voor projecten binnen, die dankzij een extra investering allemaal ondersteuning krijgen.

Lees verder
6 juli 2017

Waterbus gaat over de grens

Foto: PZH

Op initiatief van de SP realiseert Zuid-Holland steeds meer openbaar vervoer over water. In de regio’s Rotterdam en de Drechtsteden is de Waterbus inmiddels een zeer gewaardeerd alternatief. Sinds 1 juli vaart de Waterbus ook in Antwerpen. Gedeputeerde Rik Janssen (SP) was bij de feestelijke introductie van dit slimme en schone ‘exportproduct’.

Lees verder
30 juni 2017

Goed nieuws voor busreizigers: tarieven omlaag

Foto: MBZH

Goed nieuws uit de Statenvergadering van afgelopen woensdag voor busreizigers. Op initiatief van de SP gaat het kilometertarief in de Duin- en Bollenstreek, de Krimpenerwaard, Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden (=regio Zuid-Holland Noord) omlaag. Na de aanbesteding daar volgt ook de DAV-regio. Daarnaast komen er onderzoeken naar verlaging van de tarieven in heel Zuid-Holland, inclusief R-net HOV.

Lees verder
29 juni 2017

Motie gaswinning: Staten laten Zuid-Holland niet zakken

Foto: RB

Een ruime meerderheid van de partijen in Provinciale Staten willen geen aardgasboringen onder of vanaf Zuid-Hollands grondgebied. Alle fracties behalve de VVD en de PVV steunden gister onze motie die oproept tot verzet tegen de plannen hiervoor. Fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met de massale steun: ‘De Staten laten Zuid-Holland niet zakken.'

Lees verder
27 juni 2017

Weer meer bezoekers op Zuid-Hollandse kastelendag

Zuid-Hollandse landgoederen, buitenplaatsen en kastelen trokken tijdens de landelijke Dag van het Kasteel op 5 juni weer flink meer bezoekers dan vorig jaar. Zeventien locaties trokken in totaal bijna 20.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er nog zo’n 15.000. De SP vindt het een goede zaak dat met belastinggeld gerestaureerde landgoederen worden opengesteld voor publiek.

Lees verder
23 juni 2017

41 aanmeldingen voor onderzoeksproject schonere binnenvaart

In totaal 41 schippers hebben ingeschreven voor CLINSH, het Europese onderzoeksproject voor nog schonere binnenvaart. Op de deelnemende schepen wordt onderzoeksapparatuur geplaatst, die gedurende twee jaar de effectiviteit van uitstootbeperkende maatregelen meet. Dertig schepen kunnen meedoen. Gedeputeerde Rik Janssen (SP) maakt eind augustus bekend welke dat zijn.

Lees verder
16 juni 2017

Provincie pakt tekort aan betaalbare woningen aan

Foto: DS

Gemeenten en regio’s met onvoldoende aanbod van betaalbare woningen, komen hier niet meer mee weg. Onder druk van SP, Groen Links en PvdA in Provinciale Staten gaat de provincie het aanbod scherper controleren. Zo nodig wordt een provinciale woonvisie opgelegd, die de balans tussen dure en goedkopere woningen herstelt.

Lees verder

Pagina's