h

Lijsttrekker Lies van Aelst in debat in Dordrecht over wonen, OV en Chemours

9 maart 2019

Lijsttrekker Lies van Aelst in debat in Dordrecht over wonen, OV en Chemours

Foto: SP

Lijsttrekker Lies van Aelst deed vandaag mee aan een verkiezingsdebat van de PvdA-jongeren in Dordrecht. Het ging vooral over de belangrijke regionale thema’s: het tekort aan betaalbare woningen, het openbaar vervoer en een schone, veilige leefomgeving. 

 

Bij de discussie over openbaar vervoer bepleitte Van Aelst onder meer dat de intercity’s terug moeten komen op station Dordrecht  Ook in Provinciale Staten heeft de SP hier de afgelopen jaren meerdere malen aandacht voor gevraagd.

Andere belangrijke OV-punten zijn betere toegankelijkheid, betaalbaarheid en fijnmazigheid, zodat stadswijken en landelijk gebied beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Ook wil de SP meer zekerheid voor personeel en meer investeringen in veiligheid.

De beste manier om dit te bereiken is door het OV weer in pubieke handen te brengen. Alleen zo komt de vervoersbehoefte van de samenleving weer helemaal centraal, in plaats van de honger naar winst en rendement voor vaak buitenlandse aandeelhouders.

Uitstoot
Ander belangrijk discussiepunt was natuurlijk Chemours. Hoewel de uitstoot de afgelopen jaren fors is teruggebracht, baart dit bedriijf nog steeds grote zorgen, onder meer vanwege de regionale watervoorziening. De SP heeft daarom in het verkiezingsprogramma opgenomen dat de uitstoot terug moet naar nul.

Concrete voorstellen hiervoor zijn onder meer een speciaal fonds dat bedrijven ondersteunt bij technische vernieuwingen die een einde maken aan lozingen in het water of in de lucht. Ook bedrijven moeten hieraan meebetalen. Want het uitgangspunt blijft: de vervuiler betaalt.

Wonen
Laatste belangrijke thema was wonen. Gezien de lange wachtlijsten wil de SP dat er snel meer echt betaalbare huur én koopwoningen worden gebouwd. Voor de Rotterdamse regio komt er al een regeling, maar de SP wil ook ondersteuning voor de rest van Zuid-Holland.

Meer informatie:

U bent hier