h
9 maart 2000

Ceteco-afrekening: wat kosten de wachtgelden?

Ceteco-afrekening: wat kosten de wachtgelden? Ook ex-gedeputeerde Brouwer heeft wachtgeldaanspraak. De SP-fractie in de Provincie Zuid-Holland wil opheldering over de kosten van de bestuurlijke reorganisatie en de wachtgelden van ex-gedeputeerden en ex-ambtenaren ten gevolge van de Ceteco-affaire.

Lees verder
2 maart 2000

Natuur Oostvlietpolder beschermd door conventie van Bern

Heeft Provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan? Nederland heeft op 19 september 1979 de "Conventie van Bern" ondertekend. Hierin stond o.a."Iedere Verdragsluitende Partij verbindt zich ertoe om bij haar beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling en bij haar maatregelen tegen verontreiniging, rekening te houden met de instandhouding van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten."

Is er bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Oostvlietpolder een juiste uitvoering gegeven aan hetgeen er in natuurbeschermingswetten en de "Conventie van Bern" is vastgelegd?

Lees verder
18 februari 2000

H.C.: 'VVD-opvolger voor Leemhuis'

In de Haagsche Courant stond het volgende artikel:

Zuid-Holland lijkt weer een VVD'er te krijgen als commissaris der koningin. Die conclusie dringt zich op na het besluit van SP-Statenlid Gerard Harmes om niet meer mee te werken aan de opvolging van mevrouw Leemhuis-Stout. Deze trad eind vorig jaar af na de Ceteco-affaire. Harmes uit Alphen aan den Rijn maakte gisteren bekend, dat hij zich heeft teruggetrokken uit de vertrouwenscommissie van Provinciale Staten.

Lees verder
17 februari 2000

Alle Zuid-Hollandse Statenfracties tegen gasboringen Biesbosch

Woensdag, 16 februari, stonden de gasboringen in de Biesbosch op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van Zuid-Holland.
Het punt werd ingebracht door de SP-fractie, die de statenleden vroeg zich uit te spreken tegen de boringen.
Het gaat niet alleen om boren in de Biesbosch, maar ook om het boren vanaf de kanten schuin onder de Biesbosch.

Lees verder
1 februari 2000

Boor de Biesbosch niet de grond in

Op 13 januari heeft min. Jorritsma aan de NAM een boorvergunning afgegeven voor Andel-2, waarin ook het Nationale Park ’De Biesbosch’ ligt.
Vele verontruste reacties zijn hierop gevolgd. O.a. van Jan Heykoop, oud-gedeputeerde en de toekomstig voorzitter van het NP De Biesbosch.
In de Brabantse Staten is vorige week op voordracht van de SP een motie aangenomen waarin Provinciale Staten uitspreken dat zij het toestaan van proefboringen door de NAM in NP De Biesbosch afkeuren. De Brabantse Staten dragen GS op deze motie ter kennis te brengen van minister Jorritsma en de Tweede kamer.
Alleen VVD (maar niet de GS-leden van de VVD) stemde tegen.

Een deel van De Biesbosch ligt op Zuid-Hollandse bodem. Ook bestaat het gevaar, dat er vanuit het Zuid-Hollandse concessiegebied ’Rijswijk’ van buiten de Biesbosch onder de Biesbosch geboord wordt. Alle reden dus om ons als Zuid-Hollandse Staten bezorgd te maken en die bezorgdheid richting kabinet en Tweede kamer te uiten.

Lees verder
17 januari 2000

SP blij met steun provincie tegen lokeenden

De provincie steunt de SP in haar pleidooi om het gebruik van levende lokeenden bij de jacht te verbieden. In antwoord op schriftelijke vragen van SP-Statenlid Erik van der Burgh geeft het college aan dat ze de minister van Landbouw, natuurbeheer en visserij willen verzoeken om deze jachtvorm niet meer toe te staan.

Lees verder
27 november 1999

Provincie en flora en faunawet

De Socialistische Partij in Zuid-Holland wil dat er paal en perk gesteld wordt aan het gebruik van dieren en andere jachtmiddelen waarvan het gebruik ernstige welzijnsrisico’s voor het dier als middel en/of het gevangen dier oplevert.

De provincie wordt in de nieuwe Flora & Fauna wet het bevoegd gezag en daarom wil de SP nu van het college weten wat zij vinden van het gebruik van levende lokeenden, Jachtvogels,fretten,klemmen en vangkooien bij schadebestrijding.

Lees verder
24 november 1999

H.C.: 'Pr-hulp voor Leemhuis was een koopje'

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel:

"Het is een beetje laag-bij-de-gronds van de SP om te suggereren dat ik een nota van 16.230 gulden indien voor één dag begeleiding van de voormalige commissaris der Koningin". Dat zegt pr-specialist Kees Mijnten, in reactie op schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter F. Vergeer over de prijs voor zijn mediahulp. Gedeputeerde Staten willen die assistentie nu uit de provinciekas betalen.

Lees verder
23 november 1999

H.C.: SP wil helper van Leemhuis niet betalen

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel:

De SP in Zuid-Holland vindt dat voormalig commissaris der koningin Leemhuis zelf de rekening moet betalen van media-adviseur Mijnten, die zij inhuurde voor de dag van haar aftreden.
De tweemansfractie in de Staten wil niet dat de provincie opdraait voor de rekening van 16.273 gulden, die Mijnten heeft ingediend.

Lees verder
23 november 1999

16.000 gulden voor oppoetsen imago Leemhuis

Of de provincie Zuid-Holland maar even 16.000 gulden wil dokken: zijnde het salaris van media-adviseur Mijnten die de ex-Commissaris van de Koningin mevrouw Leemhuis begeleidde op de dag van haar aftreden.
Niet doen adviseert SP-fractievoorzitter Fenna Vergeer.

Lees verder

Pagina's