h
12 oktober 1999

Wie is de baas? De les van Ceteco.

Het bankieren van de Provincie Zuid-Holland speelde zich in het geheim af. Maar ook bij sommige andere zaken wil het provinciebestuur liever niet op de vingers gekeken worden. Hier ligt een taak voor de gekozen volksvertegenwoordigers. Provinciale Staten moeten weer baas in eigen huis worden. In de afgelopen 10 á 15 jaar is het bedrijfsleven meer en meer als voorbeeld gaan dienen voor het openbaar bestuur, schrijft de commissie van Dijk in haar rapport over het leningenbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Daarbij werd uit het oog verloren, dat overheidsorganen wezenlijk verschillen van private ondernemingen.

Lees verder
6 oktober 1999

Ontknoping Ceteco-affaire,

Ontknoping Ceteco-affaire, SP-tekst Prov.Statenvergadering, 6-10-1999

Lees verder
5 oktober 1999

Snel verbetering veiligheid recreanten Oostvoornse Meer

De Statenfractie van de SP wil dat er snel maatregelen worden genomen om de veiligheid voor recreanten bij het Oostvoornse Meer te verbeteren.
In berichten in de media bleek de afgelopen tijd dat de reddingsbrigade stelt dat er een gemis aan hulpmiddelen is. Zo wordt een reddingsboot gemist.

In antwoord op vragen van SP-statenlid Erik van der Burgh geeft het college van gedeputeerde Staten aan dit met de betrokken instanties te gaan bespreken. Over de uitkomsten van deze bespreking worden de statenleden later geinfomeerd.

Lees verder
5 augustus 1999

SP wil strikte beperking bij jacht op vossen

Geen jacht in de schoontijd, allen jacht via afschot, jachtvergunningen voor een korte periode en alleen jachtvergunningen voor 1 persoon. Dat wil de SP-Statenfractie om de jacht op vossen diervriendelijker te maken.

Lees verder
30 juli 1999

Opheldering over betrokkenheid Baarspul bij NTLA

SP-Statenlid Gerard Harmes wil snel opheldering van het College van gedeputeerde Staten over de belangen van provinciaal ambtenaar K. Baarspul bij vermogensbeheerder NTLA.
Baarspul speelt een belangrijke rol in de Ceteco-affaire en het bedrijf NTLA bemiddelde bij het verstrekken van de leningen aan Ceteco.
Gisteren kwam deze kwestie in de openbaarheid na een uitzending van het televisieprogramma NOVA.

Lees verder
20 juli 1999

Voorkom gezondheidsklachten medewerkers handhaving

SP-Statenlid Erik van der Burgh stelt schriftelijke vragen over een incident dat zou hebben plaats gevonden op de stortplaats AVM.
In een artikel uit het Rotterdams Dagblad van 19 juli  wordt beweerd dat een medewerkster van de afdeling Handhaving onwel is geworden tijdens boorwerkzaamheden op de stortplaats.
De mogelijkheid bestaat de de medewerkster onwel is geworden door uitstoot van stortgas.

De SP wil dat de gedeputeerde uitzoekt hoe dit zit en dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Lees verder
29 juni 1999

SP: Opheldering nodig kabinetsbeleid mainport Rotterdam

In de Statenvergadering van woensdag wil SP-Statenlid Erik van der Burgh opheldering van het provinciebestuur over het gewijzigde kabinetsbeleid voor de Rotterdamse Haven.
Het kabinet wil voor de aanpak van het vermeende ruimtegebrek in de haven de zogeheten oplossingsrichting Zuidwest Nederland schrappen. Hierdoor komt de aanleg van de Tweede Maasvlakte een stuk dichterbij.

Lees verder
13 juni 1999

Opheldering over oud-gedeputeerden in bestuur Proav

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat oud-gedeputeerden Brouwer en Nolten nog steeds commissaris te zijn bij het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (Proav).

Lees verder
10 maart 1999

3 zetels voor de SP

Bij de Statenverkiezingen van 3 maart heeft de SP 3 zetels gehaald.
Naast de zittende Statenleden Fenna Vergeer en Gerard Harmes, komt nu ook Erik van der Burgh uit Spijkenisse in Provinciale Staten.
De SP haalde 38.991 stemmen en dat is 3,7% van alle stemmen.

Lees verder
1 februari 1999

Verbeter openbaar vervoer Aarlanderveen en Korteraar

De SP wil dat de plannen voor de nieuwe busdienstregeling worden aangepast zodat Aarlanderveen en Korteraar een betere verbinding krijgen met de grotere gemeenten in de regio.
Ten eerste wil de partij dat de busverbindingen beter afgestemd worden om ziekenhuisbezoek in Woerden, Leiderdorp en Leiden vaker mogelijk te maken. In de conceptdienstregeling is die mogelijkheid nu beperkt tot vroeg in de ochtend en eind van de middag. Dit is tevens nadelig voor het doen van boodschappen in de genoemde plaatsen.

Lees verder

Pagina's