h
16 februari 1996

SP bepleit sterker middenbestuur

Foto: SP / Fenna Vergeer

Tijdens het debat over het ingetrokken wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam pleitte fractievoorzitter Fenna Vergeer voor een sterker middenbestuur om de problemen van de burgers in de grote steden aan te pakken.
De vorming van een stadsprovincie en het eventuele alternatief van gemeentelijke herindeling leidt tot hogere lasten voor de burgers, lost de problemen zoals werkloosheid en hoge woonlasten niet op en wordt door de burgers niet gewenst. Voor de burgers telt vooral dat het bestuur naar hen luistert en de sociale problemen aanpakt.

Lees verder
13 februari 1996

Stop met Openbaar Lichaam Haaglanden

Nu het wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam door het kabinet is ingetrokken, wil de SP dat ook het Regionaal Openbaar Lichaam Haaglanden zichzelf opheft.

Lees verder
9 februari 1996

Gemeentelijke herindelingen geen oplossing

Bij de bespreking van de Startnotitie gemeentelijke herindelingen van het provinciebestuur liet de SP weten weinig in gemeentelijke herindelingen te zien.
Aan de hand van de doelen die via herindeling bereikt zouden kunnen worden liet fractievoorzitter Fenna Vergeer zien dat herindeling juist niet het goede middel is.

Lees verder
30 januari 1996

NIEUWE LANDGOEDEREN: PRIVILEGES VOOR NEDERLANDSE DAGOBERT DUCKS

'Privileges voor de Nederlandse Dagobert Ducks', zo noemt de Socialistische Partij (SP) de nieuwe landgoederen die als bouwplan in het Groene Hart bij de provincie Zuid-Holland zijn ingediend.

Eigenlijk mag in het Groene Hart niet gebouwd worden, maar omdat de overheid te weinig geld voor natuurbeheer heeft, heeft men de formule 'rood voor groen' bedacht. Die staat aan een particulier persoon of bedrijf toe in het Groene Hart een landgoed of kantoor ('rood') te bouwen in ruil voor aanleg en beheer van een stuk openbaar groen. De overheid zou dan goedkoper uit zijn. De SP-fractie in de provinciale staten betwijfelt dit.

Lees verder
17 januari 1996

Zuid-Holland is spoor bijster

De SP is verontwaardigd over de uitspraken van gedeputeerde Jansen (verkeer en vervoer) in de Haagsche Courant dat de provincie Zuid-Holland kiest voor de Hogesnelheidstrein door het Groene Hart.

Lees verder
12 januari 1996

Vraagtekens bij aanleg Tweede Maasvlakte

In een debat over de aanleg van de Tweede Maasvlakte plaatste de SP-Statenfractie vraagtekens bij de argumenten voor de aanleg ervan.
Naar de mening van de SP worden de voordelen overdreven en de nadelen onderschat.

Lees verder
10 december 1995

Stop vrije vestiging in Groene Hart

De statenfractie van de SP in de provincie Zuid-Holland vraagt aan het College van Gedeputeerde Staten om zich uit te spreken tegen vrije vestiging in het Groene Hart.
Naar aanleiding van de Groene-Hart-gesprekken overweegt minister De Boer om voor de Groene-Hart-gemeenten per 1-1-'97 de koopprijsgrens te verhogen naar f 300.000,-. Het aantal door de Groene-Hart-gemeenten te bouwen woningen is door het restrictiebeleid aan een maximum gebonden en er gelden bebouwingscontouren.

Lees verder
5 oktober 1995

Algemene beschouwingen

Lees hieronder de tekst van de algemene beschouwingen die Fractievoorzitter fenna Vergeer uitsprak tijdens het debat.

Lees verder
14 september 1995

Nog geen steun SP voor Ontwikkelingsfonds bedrijfsterreinen

De Statenfractie van de SP is nog niet overtuigd van de opzet van het nieuwe Ontwikkelingsfonds bedrijfsterreinen van de Provincie.
Statenlid Fenna Vergeer: “Het is naar de mening van de SP een goede zaak dat de provincie zich in wil zetten voor regionale ontwikkeling van bedrijfsterreinen, maar er zijn toch wel wat vraagtekens te plaatsen bij het instellen van het fonds.”

Lees verder
19 juni 1995

Gedeputeerde onjuist geïnformeerd in Software Support-zaak?

De Statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerde van economische zaken, dhr J. Nolten (VVD). De SP vraagt of hij juist geïnformeerd is door de Haagse wethouder V.d Laar en welke informatie bij bij de Leidse wethouder Walenkamp heeft ingewonnen over de gang van zaken rond de cash-subsidie voor het Amerikaanse bedrijf Software Support.

Lees verder

Pagina's