h

Economie

27 februari 2015

Groen, bodem en water in Schiedam

Foto: Alexander van Steenderen / SP-Schiedam

Lijsttrekker Bart Vermeulen en kandidaat-Statenlid Luiza Soares brachten afgelopen donderdag een werkbezoek aan Schiedam om te kijken hoe de provincie kan samenwerken bij de aanpak van uiteenlopende problemen in deze stad. Schiedam werkt hard aan funderingsproblematiek en wateroverlast. Ook detailhandel, recreatie en groen kwamen aan bod.

Lees verder
19 november 2014

Staten tegen Decathlon in stadsranden

Een meerderheid van Provinciale Staten wijst de vestiging van sportartikelenzaak Decathlon aan de stadsranden van Den Haag en Schiedam af. De versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de binnensteden krijgt hierdoor voorrang boven de belangen van een enkel bedrijf. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen is tevreden met dit besluit.

Lees verder
10 november 2014

Zorgen over komst mega-bouwmarkten

De Statenfracties van SP en PvdA zijn bezorgd over de plannen voor de bouw van twee nieuwe mega-bouwmarkten in de Haagse regio. Het gaat om een Hornbach-filiaal in Den Haag Ypenburg en een Bauhaus-filiaal op een bedrijventerrein in Midden Delfland.

Lees verder
15 juli 2014

Meerderheid voor aanscherping detailhandelsbeleid

Een meerderheid van Provinciale Staten steunt twee SP-moties voor aanscherping van het detailhandelsbeleid. Plannen voor nieuwe detailhandelslocaties, kantoren en bedrijventerreinen worden binnenkort onafhankelijk getoetst. Tot nu toe gebeurde dit door gemeenten onderling.

Lees verder
13 juni 2014

Geen ruimte voor Decathlon buiten stadscentra

De SP-Statenfractie ziet geen redenen om Decathlon toe te staan zich te vestigen buiten de reguliere detailhandelslocaties. Naar de mening van de partij is Decathlon een reguliere sportartikelenverkoper en past deze vorm van detailhandel alleen in de bestaande winkelstructuur van de binnensteden.
De provincie heeft ook het beleid om de huidige detailhandellocaties in de stads- en dorpscentra te beschermen om zo de leefbaarheid van deze gebieden te ondersteunen.

Lees verder
11 juni 2014

Economische impuls Groene Hart

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden gaan met steun van de provincie Zuid-Holland de regionale economie versterken en de bereikbaarheid verbeteren. SP-gedeputeerde Rik Janssen was vandaag aanwezig bij de officiële ondertekening van de afspraken.

Lees verder
27 juni 2013

Doorgroei Regionale Ontwikkelingsmaatschappij belangrijk

Op 26 juni  stemden de Provinciale Staten definitief in met de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.Hiermee gaat een lang gekoesterde wens uit het SP-verkiezingsprogramma in vervulling.De ontwikkelingsmaatschappij moet vooral startende en innoverende ondernemers van investeringskapitaal voorzien.

Lees verder
12 december 2012

Tevredenheid over afblazen outletcenter BleiZo

De SP-fractie in Provinciale Staten is tevreden over het feit dat een meerderheid van de statenleden tegen de aanleg van een outletcentrum in Lansingerland stemde. De SP-fractie liet in een eerder stadium al weten tegen de plannen te zijn omdat een outletcenter de bestaande winkels in de omliggende stads- en dorpscentra onder grote druk zou zetten en daar tot lagere omzetten zou leiden.

Lees verder
27 november 2012

SP blijft tegen Outlet Center BleiZo

Het voorstel van het provinciebestuur voor een Factory Outlet Center in Lansingerland hoeft niet te rekenen op steun van de SP. Het verkopen van merkkleding tegen lage tarieven zet de lokale winkeliers te veel onder druk, vindt de partij.

Lees verder
6 juli 2012

SP hoopvol over opzetten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

De SP-Statenfractie hoopt dat eind dit jaar besloten kan worden over de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Deze Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) moet startende en innoverende bedrijven aan leningen helpen die ze bij banken niet kunnen krijgen. Sinds 2010 pleit de SP voor de oprichting van een landelijk dekkend netwerk van deze ontwikkelingsmaatschappijen om de economie te stimuleren. Met een ROM in Zuid-Holland komt dat weer een stap dichterbij. SP-statenlid Bart Vermeulen: “Het provinciebestuur wil graag een Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij opzetten en dat juichen we toe. In ons
verkiezingsprogramma noemen we de ROM niet voor niets een prima middel
om startende ondernemers of innoverende ondernemers te steunen als ze niet
op andere manieren aan geld kunnen komen. En in deze economisch zware
tijden is dat extra belangrijk.”

De SP waarschuwt er wel voor dat de ontwikkelingsmaatschappij geen
concurrent gaat worden van andere particuliere aanbieders van zogeheten
durfkapitaal. Veel van deze aanbieders investeren in bedrijven in de Randstad.
Het provinciebestuur nam daarom het advies van de SP om te komen tot een
goede werkverdeling mee bij de verdere uitwerking van haar plannen.

“We moeten voorkomen dat de ontwikkelingsmaatschappij andere
durfkapitaalaanbieders gaat verdringen, ze moeten elkaar juist aanvullen. Juist
op die manier kunnen we de komende jaren werken aan een versterking van
de provinciale economie en mensen aan het werk helpen en houden” aldus
Vermeulen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier